Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    109 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-109

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Demény István Pál: Kerekes Izsák balladája. Összehasonlító-tipológiai tanulmány. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 168 p., 16000 pld.

Cândroveanu Hristu: Mesék déli tájakról. Macedoromán népmesemotívumok szerint. Fordította: Kerekes György. A rajzokat készítette: Ion Panaitescu. Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1980, 208 p.

Mailand Oszkár: Poezii populare româneşti din Transilvania. Ediţie îngrijită de Ana Soit. Prefaţă: Iona Iliescu. Bucureşti: Editura Minerva, 1981, XXXII + 131 p.

Ha folyóvíz volnék. Magyar népköltészeti antológia. Válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta: Olosz Katalin. Sorozatborító: Cseh Gusztáv. (Tanulók könyvtára). Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1982, 480 p.

Kilenc kéve hány kalangya. Anekdóták a székelyekről. Duka János gyűjtéséből válogatta, sajtó alá rendezte és bevezetővel ellátta Vöő Gabrielle. A borírólapon Benczédi Gábor kisszobra. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 288 p., 20000 pld.

Bihari gyermekmondókák. Közzéteszi: Faragó József és Fábián Imre. Vilidári István felvételeivel. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 448 p. + 8 mell., 15000 pld.

A teknősbéka tilinkója. Népmesék és mondák. Válogatta, fordította és a bevezetőt írta: Asztalos Lajos. Fedőlap, belső illusztráció: Cseh Gusztáv. Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1983, 192 p.

Tűzanya. Szovjet népek meséiből. Sajtó alá rendezte és fordította: Szilveszter László. Fedőlap, belső rajzok: György Mihály. Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1983, 220 p.

Álomvíz martján. Fekete-ügy-vidéki magyar népballadák. Gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Pozsony Ferenc. A dallamokat lejegyezte és a zenei részt gondozta Török Csorja Viola. Lektorálta: Antal Árpád és Faragó József. A dallamokat ellenőrízte Szenik Ilona. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 304 p., 8000 pld.

Seres András: Barcasági magyar népköltészet és népszokások. Sajtó alá rendezte: Keszeg Vilmos. A gyermekfolklór fejezetet gondozta: Gazda Klára, a dallamokat lejegyezte: Jagamas János, Szenik Ilona irányításával Könczei Árpád és Szalay Zoltán. Lektorálta: Faragó József. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984, 548 p. + 12 mell., 10000 pld.

Világszép asszony. Koczkás Sándor meséi. Gyűjtötte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta: Fábián Imre. Lektorálta: Faragó József. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 196 p., 8000 pld.

Pe pîrîu de rouă. Balade populare româneşti. În traducerea lui Kiss Jenő. Prefaţă: Al. Căprariu. Selectat şi postfaţă de Faragó József. Copertă, ilustraţii: Deák Ferenc. - Rétek harmatában. Román népballadák. Fordította: Kiss Jenő. Előszó: Al. Căprariu. Válogatás, utószó: Faragó József. Borító, előzéklap: Deák Ferenc. Ediţie bilingvă. - Kétnyelvű kiadás. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1985, 428 p.

Sáska Sógor: Imreh Lajos tréfás történetei. A bevezetőt ifj. Imreh Lajos, az utószót Vöő Gabriella írta. A borítólapon Benczédi Sándor kisszobra. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1985, 212 p., 50000 pld.

A csudadrága bőr. Orosz népmesék. Fordította: Domokos Éva. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1968, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 48 lap cu tab., 10120 pld.,

Hársvitéz. Román népmesék. Györgyjakab János feldolgozásában. Illusztrálta: Iorgos Iliopolos. Bucureşti: Ifjúsági Könyvkiadó, 1968, (Intreprinderea Poligrafică, Banat Timişoara) 52 lap, 9120 pld.,

Az arany palota. Norvég népemésk. Fordította: Kováth Iván. (Mestetarisznya). Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1968, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 64 lap, 10140 pld.,

Az okos fiúcska. Romániai népmesék. Válogatta és szerkesztette Faragó József. A mesék fordítói: Benedek Gergely, Dáné Tibor, Kerekes György, Kúnos Ignác, Méhes György, Szőcs Ráchel. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1968, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 215 lap + 8 tab., 8100 + 80 pld.,

Könnycsepp királyfi. Román népmesék. Done Stan rajzaival. Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1986, 184 p.

Virágok vetélkedése. Régi magyar népballadák. Faragó József válogatásában. A dallamokat válogatta és a sajtó alá rendezte: Almási István. Az előzéklapon Kovács László fotója. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1986, 384 p., 8000 pld.

Harc a babona ellen. Ajánló bibliográfia. Bukarest: Az Román NépköztársaságK Állami Központi Könyvtára, 1960, (Atel. de Tipografia. BC de stat RPR) 32 lap

A bűvös köcsög. Kína népeinek mesekincséből. Válogatta és fordította: Szegő György. A rajzokat Feszt László készítette. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 196 lap, ilustr., 4000 + 1050 pld.,

Erdei házikó. Orosz népmesék. Fordította: Kerekes György. Illusztrálta: F. Dragonovici. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 72 lap cu ilustr., 8140 pld.,

Legszebb román népballadák. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Faragó József. Fordította: Fényi István, Illyés Gyula, Jékely Zoltán. (Vadrózsák). Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 259 lap, 2500 + 120 pld.,

Erdei házikó. Orosz népmesék. Fordította: Kerekes György. Illusztrálta F. Draganovici. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 71 lap,

Emi Sziao: A gyermek és a bölcs. Kínai népmesék. Gyűjtötte: Emi Sziao. Fordította: Kiss János. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 64 lap cu ilustr.,

Farkas barkas. Magyar népmesék. Összeállította: Faragó József. Gy. Szabó Béla és Ferenczy Júlia rajzaival. 4., bővített kiadás. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 135 lap,

Hogyan lett a farkasból énekes. Szász népmesék. Fordította: Fodor Irén. Illusztrálta: A. Alexe. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 64 lap cu ilustr.,

Noi creaţii populare - Új népi alkotások. Regiunea Mureş-Autonomă Maghiară - Maros-Magyar Autonom Tartomány Népi Alkotások Háza. Tg.-Mureş: , 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş) 32 lap cu ilustr.,

A szerencsés nyúl. Koreai népmesék. Fordította: Kerekes György. Illusztrálta: Gh. Adoc. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 72 lap,

Farkas-barkas. Magyar népmesék. Összeállította: Faragó József. Gy. Szabó Béla és Ferenczy Júlia rajzaival. 5. kiadás. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 136 lap cu ilustr., 20080 pld.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék