Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    109 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-109

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Kibédi népballadák. Gyűjtötte, a bevezetőt és jegyzeteket írta: Ráduly János. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 204 p., 4400 pld.

Kriza János: Vadrózsák. Kriza János, székely népköltési gyűjteménye. Faragó József gondozásában. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 496 p.,

A mesemondó Jakab István. A meséket gyűjtötte és jegyzetekkel kíséri Nagy Olga és Vöő Gabriella. Academia de Ştiinţe Sociale. Cluj-Napoca: Editura Academiei RSR, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj-Napoca) 412 p.,

Vadrózsák. Kriza János székely népköltési gyűjteménye. Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta. Faragó József. A Kriterion 1000 könyve. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 496 p., 13700 pld.

Az ész hordoz mindent. 1600 magyar közmondás. Válogatta, előszóval, szómagyarázattal és mutatóval ellátta: Balogh József. A borítót Mircea Dumitrescu tervezte. Bukarest: Albatrosz Könyvkiadó, 1976, 191 p., 20900 pld.

Három testvér, kilenc sárkány. Román fantasztikus balladák. Fordította: Kiss Jenő. Gondozta: Faragó József. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976, 172 p., 1750 pld.

Széki népmesék. Gyűjtötte, sajtó alá rendezte és bevezette: Nagy Olga. Jegyzetekkel ellátta: Nagy Olga és Salamon Anikó. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976, 480 p., 9400 pld.

Vadrózsák. Kriza János székely népköltési gyűjteménye. Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Faragó József. / Utánnyomás /. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976, 496 p., 15000 pld.

Egy madárka ül vala - Es sase ein klein Waldvögelein. Erdélyi szász népköltészet. Kányádi Sándor fordításában. Kétnyelvű kiadás. Illusztrálta: Cseh Gusztáv. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 156 p., 2200 pld.

Faragó József: Balladák földjén. Válogatott tanulmányok, cikkek. A dallamokat Almási István gondozta. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 580 p. + 4 mell., 4000 pld.

Rózsakirályfi. Berekméri Sándor gernyeszegi meséi. Gyűjtötte, bevezetővel ellátta: Szabó Judit. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 584 p., 11500 pld.

Melius Péter: Herbárium. A fáknak, füveknek nevekről, természetekől és hasznairól. Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta, sajtó alá rendezte Szabó Attila. Összeállító növényjegyzék Kabán Annamária. Mutatók Sz. Tóth Magda. (Fehér sorozat). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 520 p., 8750 pld.

Ráduly János: A víztündér leánya. Kis-küküllő menti népmesék. Fedőlap, illusztrációk: Cseh Gusztáv. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1978, 204 p., 16000 + 2000 pld.

Szabó Géza: Az igazság tölgyfája. I. Kalotaszegi mesék és népmondások. Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1978, 152 p., 9700 + 1000 pld.

Szatmári népballadák. Munkatársaival gyűjötette, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta. Bura László. A dallamokat magnetonfonszalagokról lejegyezte: Albert György és Orosz Márta. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 244 p., 9150 pld.

Búza, búza de szép tábla búza. Arad környéki népballadák és népdalok. Gyűjtötte - Culegere de: Apácai Bölöni Sándor és Gulácsi Zoltán. Borítólap, rajzok: Alusan Pál. A könyv szerkesztője: Mózer István. Az Arad megyei Szocialista művelődési és Nevelési Bizottság. Arad: A Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom Megyei Irányító Központja., 1978, 80 p.

Dinicu Serafim - Lădariu Lazăr: Mureş, pe marginea ta... Culegere de folclor poetic. Coperta şi ilustraţiile: Székely Erzsébet. Tîrgu-Mureş: Comitetul pentru cultură şi artă, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Tîrgu-Mureş) 244 lap, 4600 + 70 pld.,

Az élet vize. Kisküküllő-völgyi népmesék. Ősz János gyűjteményéből válogatta és az utószót írta. Faragó József. Rajzok, borító: Paulovits László. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 168 lap, 3400 + 100 pld.,

Faragó József: Kurcsi Minya havasi mesemondó. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 236 lap,

Haja-haja virágom. Virágénekek. Szabó T. Attila gondozásában és bevezetőjével Gy. Szabó Béla eredeti dúcokról nyomtatott fametszeteivel. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 336 lap,

Kalevala földjén. Részletek a Kalevalából. Finn eposz. Lönnrot Elias gyűjtéséből. Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket készítette: Nagy Kálmán. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 104 lap + 2 f. pl.,

Novákékról szól az ének. Román hősi balladák. Fordította: Kiss Jenő. Válogatta, szerkesztette, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Faragó József. Illusztrálta: Plugro Sándor. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 167 lap, 800 pld.,

Konsza Samu: A szegény ember kincse. Háromszéki magyar népmesék. Rajzok, borító: Deák Ferenc munkája. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 128 lap, 4700 + 80 pld.,

Arany László: Fehér ló fia. Arany László magyar népmese gyűjteményéből. Válogatta és utószót írta: Faragó József. A rajzok és a borító Cseh Gusztáv munkája. 2. kiadás. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 160 lap cu ilustr. + 8 f. pt. color.,

Részletek a Kalevalából. Fordítás, bevezetés, jegyzetek: Nagy Kálmán. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 104 lap, 3000 pld.,

Novákékról szól az ének. Román hősi balladák. Fordította: Kiss Jenő. Válogatta, szerkesztette, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Faragó József. Illusztrálta: Plugor Sándor. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 167 lap cu ilustr., 800 pld.,

Pop-Reteganul Ioan: A virágok apja. Erdélyi román népmesék. Fordította: Nagy Géza. Válogatta és az utószót írta: Faragó J. Illusztrálta: Cseh Gusztáv. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 128 lap + 8 f. pl., 2500 + 80 pld.,

Többet ésszel, mint erővel. Mesék, tréfák, anekdóták a romániai magyar népköltészetből. Válogatta, a bevezetőt írta és jegyzeteket összeállította: Vöő Gabriella. Feszt László rajzaival. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 283 lap, 2600 pld.,

Virág Péter: Magyar népmese. Illusztrálta: Val. Munteanu. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Banat Timişoara) 32 lap, 8140 pld.,

Elindultam hosszú útra. A kibédi Majlát Józsefné Ötvös Sára népballadái. Gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Ráduly János. A dallamokat hangszallagról lejegyezte: Kusztosné Szabó Piroska. Ellenőrizte: Jagamas János. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979, 152 p., 9750 pld.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék