Újvári Mária
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

1984: 383 tétel  

Albert Hermina: Pierderi de putere şi energie în reţelele electrice. Determinare. Măsuri de reducere. Bucureşti: Editura Tehnică, 1984, 299 p., 64 RON

Álomvíz martján. Fekete-ügy-vidéki magyar népballadák. Gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Pozsony Ferenc. A dallamokat lejegyezte és a zenei részt gondozta Török Csorja Viola. Lektorálta: Antal Árpád és Faragó József. A dallamokat ellenőrízte Szenik Ilona. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 304 p., 8000 pld., 5 RON

Dávid Gyula - Láng Gusztáv - Szász János: Magyar irodalom. Tankönyv a X. osztály számára. XX. századi magyar irodalom. Romániai magyar irodalom. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984, 304 p., 20 RON

Deák Tamás: Istorisiri nemaiauzite. În româneşte de Paul Drumaru. Coperta: Deák Ferenc. Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1984, 331 p., 95 RON

Dehel Gábor: Az utolsó négy nap. Regény. Fedőlap. Árkossy István. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1984, 296 p., 39 RON

Demeter Andrei: Femeia şi sportul. Coperta. Florin Ionescu. Ilustraţiile: Angela Cojocaru. Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1984, 168 p., 45 RON

Dombi Erzsébet P.: Irodalmi olvasókönyv a VIII. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984, 212 p. + 1 f. pl., 20 RON

Duba Gyula: Vajúdó parasztvilág. Az utószót Beke György írta. A borítólap Árkossy István munkája. (Horizont). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 220 p., 30000 pld., 5 RON

Dudea Corneliu - Módy Eugen: Caiet de laborator clinic pentru uzul studenţilor anilor IV., V., VI. Tg.-Mureş: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1984, IV + 90 p., multigr., 48 RON

Dumas Alexandre: A három testőr . Köt. 1-2. Fordította: Csatlós János. Nagy Lajos rajzaival. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 704 p., 50000 pld., 5 RON

dr. Dumitrescu Maria - dr. Fodor Ecaterina - Moraru Mihaela: Limba rusă contemporană. Curs special. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti, 1984, 136 p. multigr., 81 RON

Edroiu Nicolae - Gyémánt Ladislau - Magyari Andrei: Răscoala lui Horea (Cloşca şi Crişan). 1784. Coordonatori: Nicoale Edroiu, Pompiliu, Teodor. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1984, 319 p., 39 RON

Ani de lumini. Poezii literare pentru spectacolul dedicat sărbătoririi zilei de 23 august 1984. - Dicső évek köszöntése. Versek és irodalmi összeállítások az 1984. augusztus 23-i ünnepi műsorra. Hargita megye Szocialista Művelődési és Nevelési Bizottsága. Miercurea-Ciuc: Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom Hargita megyei Irányító Központja, 1984, 21 p., 4 RON

Egyed Péter: Előzés hajtűkanyarban. Történetek változó idővel és kamerával. A könyvborító Nagy Géza munkája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 224 p., 8000 pld., 5 RON

Egyszer mindenkit szólítanak. Romániai magyar elbeszélők. 1-2. Válogatta, az előszót írta és a függeléket összeállította: Nagy Pál. Fedőlap: Árkossy István. (Tanulók Könyvtára). Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1984, 296 + 392 p., 39 RON

Eminescu Mihai: Költeményei. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 580 p., 9000 pld., 5 RON

Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. IV. kötet. Fém-Ha. Anyagát gyűjtötte és szerkesztette: Szabó T. Attila. Szerkesztő-munkatársak: P. Dombi Erzsébet, B. Gergely Piroska, Kósa Ferenc, Zs. Maksay Mária, Nagy Jenő, Szabó Zsolt, Vámszer Márta, Vígh Károly, Zsemlyei János. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 1500 p., 6060 pld., 5 RON

Erdélyi Ştefan: Îndrumător la lucrări practice la producerea şi conservarea furajelor. Ediţia a 6-a. Cluj-Napoca: Institutul Agronomic "dr. Petru Groza", 1984, 134 p., multigr., 78 RON

Exerciţia generatorului: registrul automat al tensiunii generatorului. (RAT) Responsabil de lucrare: ing. Tiberiu Kerész. Bucureşti: Institutul de Cercetări şi modernizări energetice ICEMENRG , 1984, 75 p. + 5 f. pl., multigr., 221 RON

Fábián Ernő: A példaadás erkölcse. Tanulmányok. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 276 p., 5000 pld., 5 RON

Fábián Nicolae: Îndrumător pentru activitatea independentă a elevilor în studiul biologiei vegetale. Cluj-Napoca: Universitatea "Babeş-Bolyai", 1984, 130 p., multigr., 55 RON

Fauna Republicii Socialiste România. Comitetul de redacţie: N. Botnariuc, redactor responsabil: W. Knechtel, M. A. Ionescu. Volumul 8. Insecte. Fascicola 8.: Hateroptera: Partea generală şi suprafamilia Pentatonodea. De Béla Kis. Comitetul de redacţie: N. Botnariuc, dr. doc. Bănărescu, acad. Codreanu. Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1984, 216 p., 11 RON

Ferenczes István: Ki virággal megveretett. Versek. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 76 p., 2500 pld., 5 RON

Ardeleanu Ion - Anghel Maria - Clătici Olivia: Társadalmi-politikai ismeretek. Tankönyv a X. osztály számára. A szerzői kollektíva irányítói: dr. Iona Ardeleanu, egyetemi előadótanár, dr. Olivia Clătici, egyetemi tanár. Magyarra fordította: dr. Balázs Sándor, Farkas Zoltán, Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984, 104 p., 20 RON

Fetiţă Alexandru - Fetiţă Ileana: Elektortechnikai anyagismeret. Tankönyv az eletro-technikai, filológia-történelem, történelem-földrajz, matematika-elektrotechnika és matematika-fizika líceumok IX osztály számára. Fordította: Csehi Attila. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984, 132 p., 20 RON

dr. Fleşeriu Eugen - dr. Lőrincy Petru - Florescu Dumitru: Rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii: îndrumător de laborator. Pentru uzul studenţilor de la Facultatea de construcţii. Timişoara: Institutul Politehnic "Traian Vuia", 1984, 142 p., multigr., 15 RON

Fodor Ecaterina - Safta Aneta: Orosz nyelv. Tankönyv az V. tanulmányi év számára. Magyarra átdolgozta: Fábián Lajos. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984, 179 p., 20 RON

Fodor Sándor: Fülöpke beszámolói. Fedőlap, belső illusztrációk. Unipán Helga. Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1984, 88 p., 10 RON

Fodor Sándor: Az ígéret földje. Regény. A borítólap Gaál András munkája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 240 p., 10000 pld., 5 RON

Fontane Theodor: Effi Briest. Regény. Fordította: Vas István. (Lektúra). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 312 p., 3000 pld., 5 RON


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék