Újvári Mária
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

1982: 398 tétel  

Adonyi Nagy Mária: Állatövi jegyek. Versek. A borítólap Szilágyi V. Zoltán munkája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 56 p., 2400 pld., 5 RON

Almaş Dumitru - Nicoară Ion - Vianu Alexandru: Egyetemes történelem. Az újkor és jelenkor története. Tankönyv a VII. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 208 p., 20 RON

Deák Ferenc. A bevezetőt Kántor Lajos írta. A borítólapon A lovas - vízfestmény 1982; a hátsó borítón Különös utas - vízfestmény 1982. A felvételeket Szabó Tamás és Zoltán Mihály készítette. (Kriterion Galéria). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 14 p. + 24 mell., 4000 pld., 5 RON

Demény Lajos: Bethlen Gábor és kora. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1982, 216 p., 1 RON

Demeter Andrei: Bazele fiziolgice şi biochimice ale formării deprinderilor mortice. Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1982, 136 p., 45 RON

Dési Huber István: Levelek a szülőföldre. Sajtó alá rendezte, az előszót írta és a jegyzeteket összeállította: Huber András. A borítólapon Dési Huber István Olvasó munkás című festménye. A reprodukciókat Vass Zoltán és Zoltán Mihály készítette. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 170 p. + 20 mell., 5000 pld., 5 RON

Dinescu Mircea: A jóság rémuralma. Versek Csíki László fordításában. A borítólap Bardócz Lajos munkája. (Román költők). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 76 p., 1500 pld., 5 RON

Ditrói Ervin: Képek és jelképek. Közelítések művekhez, művészekhez. A borítót Ditrói Ervin tervezte. A felvételeket Ditrói Ervin és Szabó Tamás készítette. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 224 p. + 72 mell., 4000 pld., 5 RON

Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române, C. Transilvania. Volumul 3. 30 aprilie-14 mai 1848. Sub redacţia acad. Ştefan Pascu. Colectivul de autori: V. Cheresteşiu, S., Benkő, C. Göllner. Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1982, LXXXIII + 607 p., 11 RON

P. Dombi Erzsébet: Irodalmi olvasókönyv a VIII. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 212 p. + 1 f., 20 RON

Dumitru Const. - Barcsy Georgeta - Fodor Maria Tiberia: Utilajul şi tehnologia preparării substanţelor minerale. Manual pentru licee industriale cu profil mine-petrol-geologie, meseria preparator de cărbune şi minereuri, clasa XI-a şi şcoli profesionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 164 p., 20 RON

Dumitru Const. - Barcsy Georgeta - Fodor Maria Tiberia: Utilajul şi tehnologia preparării substanţelor minerale. Manual pentru licee industriale cu profil mine-petrol-geologie, meseria preparator de cărbune şi minereuri, clasa XII-a şi şcoli profesionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 164 p., 20 RON

Ambrus Lajos: A korondi merőedény. Elbeszélések. Karcolatok. Fedőlap: Hadai G. Klára. (Beszélő tükör). Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1982, 331 p., 10 RON

Eça de Queirós José Maria: Amaro atya bűne. Regény. Fordította: Ábel Olga, Kordás Ferenc. Az utószót Jánosházy György írta. A borítólap Csehi Péter munkája. (Horizont). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 464 p., 48000 pld., 5 RON

Égett földön - új élet. Montázs prózában és lírában az 1907-ea parasztfelkelésről, a mezőgazdasági szövetkezetesítésének 20. évfordulójáról. Összeállította: Vajda Ferenc. Tg.-Mureş: , 1982, 6 p., multigr., 0 RON

1/1982 számú törvény a munka javadalmazásáról a szövetkezeti mezőgazdasági egységekben. Elfogadta a Nagy Nemzetgyűlés 1982 április 1-i ülésén és közzétette a RSzK Hivatalos Közlönye I. Részének 1982. április 6-i 36-os számában. Legi şi Decrete. Bukarest: Államtanács Hivatalos Közlöny és Törvényhozási kiadványok szektora, 1982, 68 p., 4 RON

Endre Károly: Periandrosz. Verses dráma öt felvonásban, előjátékkal Herodotosz történelmi könyvei nyomán. A borítólap Hideg Margit munkája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 136 p., 1500 pld., 5 RON

Erdélyi magyar szótörténeti tár. III. Kötet. Elt-Felzs. Anyagát gyűjtötte és szerkesztette Szabó T. Attila. Szerkesztő-munkatársak B. Gergely Piroska, Kósa Ferenc, Zs. Maksay Mária, Nagy Jenő, Vámszer Márta, Vigh Károly, Zsemlyei János. A szócikkeket románul Kelemen Béla, németül Nagy Jenő értelmezte. Az anyagrendezést Szabó T. Judit végezte. Az egészségügyi szócikkeket Sz. Csáti Éva, a biológiaiakat Szabó T. E. Attila értelmezte. Lektorálta: Breban Vasile, Eisenburger-Szilágyi Margit és Kiss András. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 1164 p., 7800 pld., 5 RON

Erdős I. - Panaitescu N. - Vitican L.: Pregătirea şi desfăşurarea negocierilor comerciale. Bucureşti: Editura Politică, 1982, 123 p., 1 RON

Expoziţii de artă plastică, pictură, sculptură, grafică. Gyula, 1982. Expoziţia de artă plastică. Pictură, sculptură, grafică. Catalog. - Képzőművészeti kiállítá. Festészet. Szobrászat. Grafika. Katalógus. Gyula, augusztus 20-szeptember 10. 1982. Redactare de Alexa Tiberiu. Traducerea: Klacsmányi Sándor, Kozma György. Kétnyelvű kiadás. Ediţie bilingvă. Baia-Mare: Comitetul Judeţean de cultură şi educaţie socialistă, Maramureş, 1982, 112 p., 201 RON

Fábián Ernő: A tudatosság fokozatai. (Századunk). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 84 p., 4000 pld., 5 RON

Fărcaş Gh. - Kiss Elemér - Petrescu Adrian: Matematika almérnököknek. Kurzus a hallgatók részére. Tg.-Mureş: , 1982, III + 283 p. multigr., 0 RON

dr. med. Farkas Imre János - dr. pharm. Ajtay Mihály: Formulae magistralis. Ediţia 3. Disciplina de Medicina Socială. Cabinetul Absolventului. Tg.-Mureş: Institutul de Medicină şi Farmacie, 1982, 564 p., 48 RON

dr. Andrei Marin - Mărăscu Florica - Popescu Ion dr. - Soigan Maria: Biológia. Növénybiológia. Tankönyv a IX. osztály számára. Fordította: Kiss Éva és Szabó József. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 176 p. + 4 f. pl., 20 RON

Farkas Nicolae: Tehnologia creşterii suinelor. Curs. Ediţia a 3-a. Cluj-Napoca: Institutul Agronomic, 1982, 252 p., multigr., 78 RON

Fehér Gyula: Evacuarea şi valorificarea rezidurilor menajere. Traducere din limba maghiară efectuată de ing. Iosif Papp şi ing. Pascu Ursu. Bucureşti: Editura Tehnică, 1982, 348 p., 64 RON

Fekete Tibor: Táplálkozásról, diétáról mindenkinek. Borítólap, rajzok: Turós László. (Kaleidoszkóp 36.). Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1982, 196 p., Intreperinderea Cluj, 37 RON

Fényi István: Sors, virággal. Versek. A könyv borítóját Feleki Károly készítette. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1982, 92 p., 39 RON

Ferencz Zsuzsánna: Molnár József. Képzőművészeti monográfia. A borítólapon Molnár József munkája. A felvételeket Spitzer Klára készítette. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 56 p. + 46 mell., 4000 pld., 5 RON

Filologia XXV. Bibliografie. Volumul omagial cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de filologie a Universităţii din Timişoara. Cuprinzînd lucrări ale cadrelor didactice şi ale cercetărilor existenţi în nomenclatorul facultăţii în anul universitar 1981-82. Îngrijit de conf. dr. Marin Bucă. Coordonator: conf. dr. Francisc Király, conf. dr. Simion Mioc, filolog Victoria Stroescu. Timişoara: Universitatea din Timişoara, 1982, 282 p., 58 RON


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék