Újvári Mária
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

1981: 429 tétel  

Adler Ladislau - Neagu Ion: Industrializarea construcţiilor. Sinteză redactată de INID Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie. Bucureşti: Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1981, 108 p., 50 RON

Andrei Maria - Mărăscu Florica - Popescu Ion - Şoigan Maria: Biológia. Növény biológia. Tankönyv a IX. osztály számára. Fordította: Kiss Éva, Szabó József. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 4 f. pl., 20 RON

Czegő Zoltán: Ember a Kénestetőn. Publicisztika. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1981, 232 p., 39 RON

Darkó István: A következő pillanatban. Fantasztikus történetek. A Forrás 100 kötete. A borítólapot ifj. Kruch Miklós grafikája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 88 p., 5000 pld., 5 RON

Dávid Gyula - Láng Gusztáv - Szász János: Magyar irodalom. Tankönyv a X. osztály számára. A XX. század magyar irodalma - Romániai magyar irodalom. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 299 p., 20 RON

Dávid László: A középkori Udvarhelyszék művszeti emlékei. Lektorálta: B. Nagy Margit. A szerző rajzaival. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 400 p. + 80 mell., 5 RON

Dehel Gábor: A kölyök. Ifjúsági regény. A fedőlapot Árkossy István készítette. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1981, 248 p., 39 RON

Déry Tibor: Excomunicatorul. Roman. Traducere: Constantin Olariu. Prefaţă şi tabel cronologic: Ion Ianoşi. Ilustraţia copertei: Vasile Socoliuc. (Biblioteca pentru toţi). Bucureşti: Editura Minerva, 1981, XXVI + 389 p., 74 RON

Deutsch Ioan - Száva Ioan: Memorator la rezistenţa materialelor. Ediţia a 2-a. Pentru uzul studenţilor. Braşov: , 1981, 78 p., multigr., 0 RON

A dialektikus materialista világ- és társadalomszemélet, a tudományos ateista nelvelés kérdései. Politkai-ideológiai pártoktatás 1980-84. Tézisek és bibliográfiák. Bukarest: RKP KB propaganda osztályának kiadása, 1981, 248 p., 13 RON

Dienes Sándor: Munakorvostan. Kurzus egyetemi hallgatók számára. Marosvásárhely: Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, 1981, 443 p., multigr., 48 RON

Dincolo de formă. Pagini de poezie şi proză maghiară din România. Ediţie, studiu introductiv şi note biobibliografice de Kántor Lajos. Traducere de: Corleniu Bala, Tudor Balteş, Demostene Botez. Ilustraţia copertei: Kalab Ferenc. (Lyceum). Bucureşti: Editura Albatros, 1981, XLIII + 396 p., 14 RON

Antoniu Ion - Chelu Iulian: Fizika. Tankönyv a VIII. osztály számára. Kísérleti tankönyv. Fordította: Heinrich László. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 156 p., 20 RON

Dinculescu Paul - Sisak Francisc: Instalaţii şi echipamente electrice. Pentru subingineri. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 288 p., 20 RON

Documenta romaniae historica. Comitetul de redacţie. Acad. Şt. Pascu, Şt. Ştefănescu, Constantin Cihoclaru, Seria C. Transilvani. Volumul XI. 1356-1360. Sub redacţia acad. Şt. Pascu. Întocmit de Ioan Dani, Konrad G. Gündisch, Aurel Răduţiu. Au colaborat: Francisc Pall, Theodor A. Naum, Mihai P. Dan. Bucureşti: Editura Academiei RSR., 1981, LXIV + 669 p., 11 RON

Dombi Erzsébet P.: Irodalmi olvasókönyv a VIII. o.sz. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 212 p., 20 RON

Domokos Eszter: Smink. Novellák, karcolatok. A borítólapon Cseh Gusztáv grafikája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 112 p., 5000 pld., 5 RON

Dörr Susana - Săndulescu Radu - Cojan Corina - Tănăsescu Anca: Angol nyelv. Tankönyv a XI. osztály számára. (VII. tanulmányi év). Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 247 p., 20 RON

Drimba Ovidiu - Ionescu Cristian - Lăzrescu Gheorghe: Világirodalom. Tankönyv a filológia-történelem szakprofilú líceumok IX. és X. osztály számára. Magyarrra fordította, átdolgozta: Oláh Tibor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 295 p., 20 RON

Dumitrescu Nicolae - Grineanu Anatol - Sîrbu Gh.: Erodált gyepek és feljavításuk. Fordította: Szalay Olga. Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1981, 252 p., 37 RON

Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció. Tanulmányok a jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus történetéből Erdélyban 1848-1914. Lektorálta: Imreh István. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 360 p., 10000 pld., 5 RON

Egyedem-begyedem. Mondókák, gyermekjátékok. Összeállította: László Bakk Anikó. Lektorálta: Faragó József, Selmeczi Marcella. A borítólap Unipán Helga munkája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 208 p., 30000 pld., 5 RON

Egyed Péter: Búcsúkoncert. Versek. A borítólap Nagy Géza munkája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 104 p., 2400 pld., 5 RON

Ardeleanu Ion - Anghel Maria - Clătici Olivia: Társadalmi-politikai ismeretek. Tankönyv a X. osztály számára. Fordította: dr. Balázs Sándor, Farkas Zoltán, Hadházi Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 96 p., 20 RON

Az élelmezési dolgozók egészségügyi alapismeretei. Magyarra átdolgozta az Egészségügyi Nevelési Laboratórium munkaközössége. 3 magyar nyelvű kiadás. Csíkszereda: Hargita Megye Néptanácsa-Egészségügyi Igazgatóság, Egészségügyi Nevelési Laboratórium, 1981, 40 p., 18 RON

Emeljük az állattenyésztési szektort a reális lehetőségek és általában a nemzetgazdasági szükségeletek színvonalára. Kezdeményezés. Nagyvárad: A RKP Bihar megyei Bizottsága propaganda osztályának kiadványa, 1981, 20 p., 19 RON

Énekben hallottam. Régi magyar világi énekek. Válogatta, az előszót írt és jegyzetekkel ellátta. Boros Zoltán. Lektorálta Bács Lajos, Benkő András. A borítólap Horváth Gyöngyvér munkája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 176 la, 18400 pld., 5 RON

Expoziţia filatelică judeţeană "Omul şi sănătatea" Miercurea-Ciuc 1981. Catalog 20-26 septembire 1981. / Párhuzamos román-magyar szöveggel. / Asociaţia Filateliştilor din RSR Filiala judeţeană Harghita. Comitetul judeţean de Crucea Roşie, Harghita. Miercurea-Ciuc - Csíkszereda: Direcţia sanitară a judeţului Harghita, 1981, 24 p., 21 RON

Fábián Sándor: Tizenötsorosok. Versek. A könyv borítóját Árkossy István készítette. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1981, 75 p., 39 RON

Fejes Iuliu: Funcţii spline în teoria mecanismelor. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, 327 p., 65 RON


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék