Újvári Mária
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

1974: 476 tétel  

Abager Basilius: Német nyelv. Tankönyv a líceumok I. évfolyam számára. (I. tanulmányi év). A magyar tannyelvű iskolák számára átdolgozta: Boér Richard. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Buletinul Oficial) 219 p.,, 20 RON

Anavi Ádám: Metaforás idők. Versek. Fedélterv: Molnár Zoltán. Temesvár: Facla Könyvkiadó, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 79 p.,, 27 RON

Curticăpeanu Vasile: A román nemzet és az egységes román nemzeti állam kialakulása. Történelmünk lapjai. Gyűjtemény. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 76 p.,, 1 RON

Cusături din Sîncărieni - Ciuc - Csíkszentkirályi keresztszemesek. Csíszér Imre gyűjtése. Grafikus: Kovács Dénes. Kovács Dénes előszavával. Címlap és előszó kétnyelvű. Hargita megye Művelődési és Szocialista Nevelési Bizottsága. Csíkszereda: A Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom Megyei Irányító Központja, 1974, 48 p., 9 RON

Czáka L. - Dima I. - Kristó A. - Sántha E.: Földrajz. Hargita megye. Jud. Harghita. Tankönyv a III. osztály számára. Partea1.: V. Bujor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 9 p.,, 20 RON

Dabija Alexandru - Sanielevici Emil: Növénytan. Tankönyv az V. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, (Combinatul Poligrafic Casa Scânteii) 167 p.,, 20 RON

Dafinescu E. - Stănică I.: Számtan a süketek iskolájának II. osztály számára. Fordította: Csöregi László és Fey Mária. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 212 p.,, 20 RON

Dankanits Ádám: XVI. századi olvasmányok. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974, 120 p., 27500 pld., 5 RON

Dávid Gyula: Tolnai Lajos Marosvásárhelyen. (1868 - 1884). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974, 320 p., 4450 pld., 5 RON

Deák Tamás: Hallatlan történetek. Deák Ferenc rajzaival. Bukarest: Albatros Könyvkiadó, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 175 p.,, 14 RON

Dehel Gábor: Kulisszatitok. Regény. Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1974, 143 p., 39 RON

Demény Ludovic - Cordoveanu Paul: Relaţiile politice ale Angliei cu Moldova, Ţatra Românească şi Transilvania în secolele XVI - XVIII. Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1974, 288 p., 11 RON

Ander Zoltán: Curs de deontologie medicală. Tg.-Mureş: Institutul Medico-Farmaceutic Tg.-Mureş, 1974, 143 p., 48 RON

Déry Tibor: A portugál királyleány. Az előszót és a jegyzeteket írta, a kötetet gondozta: Szilágyi Júlia. (Tanulók könyvtára). Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1974, 238 p., 39 RON

Derzsi - Mátray: A labda kerek. (Az Előre Kiskönyvtára 39.). Bukarest: Előre, 1974,, 49 RON

Dezamir Aurel: Takarmányok előkészítése. Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 99 p.,, 37 RON

Diaconu Ion - Măglaşu Aurelia-Mia: Francia nyelv. Tankönyv az elméleti és szaklíceumok I. évfolyam számára (I. tanulmányi év). Átdolgozta: Nagy Ernő. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Buletinul Oficial) 203 p.,, 20 RON

Dinculeanu Nicolae - Radu Eugen: A matematikai analízis elemei. Tankönyv a líceumok III. évfolyam számára (reál tagozat). Fordította: Balázs Márton. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 352 p.,, 20 RON

Dinescu-Székely Victoria: Antologie de texte literare turceşti. Sec. al XX-lea. Bucureşti: Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1974, (Universitatea Bucureşti) 672 p.,, 103 RON

P. Dombi Erzsébet: Öt érzék ezer muzsikája. A szinesztézia a Nyugat lírájában. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974, 240 p., 3450 pld., 5 RON

P. Dombi Erzsébet: Irodalmi olvasókönyv a VIII. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea), 20 RON

Dsida Jenő: Peisaj cu nori. Traducere de Emil Giurgiucă. Prefaţă de Şt. Aug. Doinaş. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974, 104 p., 400 pld., 5 RON

Dsida Jenő: Versek és műfordítások. Válogatta, a kötetet gondozta, előszóval és jegyzetekkel ellátta: Láng Gusztáv. (Tanulók könyvtára). Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1974, 261 p., 39 RON

Angelescu Ioan - Sandu Gheorghe: Mezőgazdaságtan. Tankönyv a VII. osztály számára. Állattenyésztés. Fordította: Balog Gábor, Kiss Éva és dr. Nagy Miklós. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 216 p. + 4 p.,, 20 RON

Dudnicov Liubov - Solcănescu Larisa: Orosz nyelv. Tankönyv a VI. osztály számára. Átdolgozta: Lukács László. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 263 p.,, 20 RON

Dudnicov Liubov - Solcănescu Larisa: Orosz nyelv. Tankönyv a VIII. osztály számára. Átdolgozta: Lukács László. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 269 p., 20 RON

Dudnicov Liubov: Orosz nyelv. Tankönyv az elméleti és szaklíceumok I. évfolyam számára. Átdolgozta: Lukács László. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Buletinul Oficial) 272 p.,, 20 RON

Dudnicov Liubov - Tudor O.: Orosz nyelv. Tankönyv a líceumok II. évfolyam számára. Átdolgozta: Lukács László. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 191 p.,, 20 RON

Egy gazdátlan püspöki szék. Válogatás a XX. század antiklerikális irodalmából. A kötetet gondozta, előszóval és jegyzetekkel ellátta: Dáné Tibor. (Tanulók könyvtára). Kolozsvár: Dacia Könyvkiadó, 1974, 213 p., 39 RON

1/1970 számú törvény a munka megszervezéséről és munka fegyelemről, az állami szocialista egységekben. - 66/1973 sz. Útmutató a belső rendszabályzat kidolgozására, az állami szocialista egységekben és a munkaszerződések írásos formába való megkötésére. (Munkajogi és népjóléti törvényhozás 3.) 2. kiadás. Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsa. Bukarest: A Hivatalos Közlöny és a Törvényhozási Kiadványok Osztálya, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Buletinul Oficial) 40 p.,, 4 RON


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék