Újvári Mária
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

1962: 495 tétel  

Abager Basilius: Német nyelv. Tankönyv a VI. osztály számára. A magyar tannyelvű iskolák számára. A román tankönyv alapján átdolgozták: Flóra Anna, Szilágyi Margot. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Sibiu) 196 lap cu ilustr.,

Ajánlások a tavaszi mezőgazdasági kampány levezetésére. Krisana tartományban. Nagyvárad: , 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 48 lap,

Creangă Ion: Két leány. Vígh Károly fordítása. Ioana Constantinescu rajzaival. (Mesetarisznya). Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 24 lap cu ilustr.,

Creangă Ion: Válogatott munkái. Válogatott írások - Mesék. Fordította: Kiss Jenő, Sütő András és Vígh Károly. Az utószót Házy István írta. (Tanulók Könyvtára). Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 256 lap cu portr.,

Cristescu Cornelia: Nappalok és éjszakák. Bukarest: Kulturális-Tudományo Ismereteket Terjesztő Tanács, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, nr. 2 .) 36 lap cu fig.,

Crişan Iacob - Pop Alexandru: Algebra. Tankönyv a X. reálszakos osztály számára. Fordította: Balázs Márton. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 316 lap cu fig.,

Csak előnyöket nyújt a CEC. : , 1962, 12 lap

A család a szocialista társadalomban. A nő szerepe és helye a szocialista társadalomban. Előadás városi és falusi nők részére. Bukarest: A Román Népköztársaság Országos Nőtanácsa, 1962, (Atel. Grafice nr. 4 ) 15 lap,

Csapó M. József: Egyszerű talajvizsgálati módszerek. Bukarest: Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 172 lap cu fig.,

Csávossy György: Fütyörészve. Versek. Az előszót Hajdu Zoltán írta. (Forrás). Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 96 lap,

Csehi Gyula - Láng Gusztáv: Irodalomelméleti alapfogalmak. Tankönyv a VIII. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 251 lap,

A csenei kollektív gazdaság tapasztalata. Temesvár: , 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Timişoara) 8 lap,

Ajtmatov Csingiz: Piroskendős jegenyécském. (Dzsamila szerelme). Elbeszélések. Fordította: Szegő György és Tarisznyás György. Az illusztrációkat Deák Ferenc rajzolta. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 204 lap,

Csillagászattan. Tankönyv a XI. reálszakos osztály számára. Magyar tannyelvű iskolák számára. Fordította: Puskás Ferenc. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 196 lap cu fig., portr. şi h. + 2 pl.,

Cumănaşu I.: 5000 kg szemeskukorica hektáronként. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 47 lap,

Davidolgu Mihail: Fekete rózsa. Színpadi játék egy felvonásban. Fordította: Lőrinczi László. Crişana Tartomány Néptanácsa. Nagyvárad: Népi Alkotások Tartományi Háza, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana) 63 lap,

Deac Ioan - Cuc Dumitru: Hogyan lett milliomos a Szalonta rajoni Bátor közésgbeli "Új út" kollektív gazdaság. Nagyvárad: , 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 28 lap cu ilustr.,

Diaconu Ion - Vicol Ion: Francia nyelv. Tankönyv a VIII. osztály számára. Magyar tannyelvű iskolák számára. Átdolgozta: Ősz Dénes. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 1252 lap cu ilustr.,

Diaconu Ion - Vicol Ion: Francia nyelv. Tankönyv a IX. osztály számára. Magyar tannyelvű iskolák számára. Átdolgozta. Ősz Dénes. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 196 lap cu ilustr.,

Dimitiru C. C.: A gyomor- és nyombélfekély betegsége. (Orvostudomány mindenki számára.). Bucureşti: Editura medicală, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, nr. 2 .) 24 lap cu fig.,

Din experienţa colectiviştilor din Palazu Mare în creşterea animalelor. - A Palazu-Mare-i kollektivisták tapasztalatai az állattenyésztés terén. Bukarest: , 1962, 15 lap, lito.

Dinculeanu Nicolae - Radu Eugen: A matematikei analízis elemei. Tankönyv a XI. reálszakos osztály számára. Fordította: Balázs Márton. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 308 lap cu fig.,

Diószilágyi Ibolya F.: Nyolcadikosok. Ifjúsági regény. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 231 lap,

Alcalay Valeria - Rappaport-Axelrad Edith: Angol nyelv. Tankönyv a XI. osztály számára. Átdolgozta: Semlyén Éva. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, nr. 2 .) 148 lap cu portr.,

Dinu I.: A szocialista iparosítás. A szocialista iparosításról szóló lenini tanítás. A szocializmus politikai gazdaságtana. Leckesorozat. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 44 lap,

Dóczy Gheorghe: Folosirea materialelor plastice în construcţia de maşini. Bucureşti: Institutul de documentare tehnică, 1962, (Lit. Şi Tipografia. Învăţătorului) 24 cu fig.,

Domokos Erika: Raport asupra algoritmului de traducere automată din limba engelză în limba română. Prezentat la 1 iulie. Comisia de lingvistică matematică. Bucureşti: Academia RPR. , 1962,

Domşa Al. - Vintilă N.: A fémforgácsolás technológiája. Femforgácsoló szerszámosgépek. Bukarest: Technikai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 368 lap, cu fig. şi graf. + 1 f. pl. + erata.,

Dragomirescu Ion - Lascu N.: Az ókor története. Tankönyv a VIII. osztály számára. A rajzokat Bedvan Petre készítette. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 252 lap cu ilustr.,

Dudnicov Liubov - Grama Dumitru: Orosz nyelv. Tankönyv a VII. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 157 lap,


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék