Újvári Mária
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

1960: 392 tétel  

Ádám Zsigmond - Balázs János - Balázs László: Helyesen románul. Nyeltvani ismertek, gyakorlatok. Az előszót írta: Emil Petrovici. Bukarest: Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 328 lap, 4000 + 100 + 4000 + 35 pld.

Almaş Dumitru - Vianu Alexandru: Az újkor és jelenkor története. Tankönyv a X. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, 348 lap, cu ilustr.

Gheorghiu-Dej Gheorghe: Előadói beszéd a RMP KB plenáris ülésén 1960. október 31-november 1. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, 13 Decembrie 1918, Bucureşti) 40 lap, 18100 pld.,

Gheorghiu-Dej Gheorghe: Előadói beszéd a RMP KB 1959 december 3-5-i plenáris ülésén. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică13 Decembrie 1918, Bucureşti) 39 lap, 11650 pld.,

Gheorghiu-Dej Gheorghe: A RMP KB jelentése párt tevékenységéről a II. és III. pártkongresszus közötti időszakban, az 1960-1965. évi népgazdaság-fejlesztési tervről és a 15 éves távlati gazdasági tervvázlatról. 1960. június 20. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică13 Decembrie 1918, Bucureşti) 128 lap, 25100 pld.,

Giurcăneanu C. - Roşca Ion: Fizikai földrajz. Tankönyv a VIII. osztály számára. Románból fordította: Vallasek Gyula. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 216 lap cu fig. şi h. + 2 f. H., 5000 pld.,

Gorkij Maxim: Éjjeli menedékhely. Fordította: Gábor Andor. Utószó: Domokos Géza. A borítólapt Deák Ferenc rajzolta. Bukarest: Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 139 lap, 1500 + 120 pld.,

Golfiţescu Constantin - Goldhamer Norbert - Negocioiu Aurel: Politikai gazdaságtan. Tankönyv a X. osztály számára. Fordította: Tóth József. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 311 lap cu portr., graf. Şi h., 6000 + 145 pld.,

Greavu Emilia - Finţescu Iuliana: Oradea tartomány földrajza. Tankönyv a III. osztály számára. Románból fordította: Árkosi József. Nagyvárad: Kiadja a Tartományi Néptanács, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 100 lap cu ilustr., portr. Şi h. + 3 f. H.

Grigore I. - Stoicescu S.: A naposcsibe és a tojástermelés megszervezése az állami és kollektív gazdaságban. Bukarest: Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 102 cu fig. Şi fot., 1700 + 100 pld.,

Guttman Mihály - Péter Loránd: Énekeskönyv. Tankönyv a VI. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 112 lap cu fig. Şi n. Muz., 20200 pld.,

Takács Mihály - G. Takács Gabriella: Énekeskönyv. Tankönyv az V. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 120 cu ilustr. Şi n. Muz., 21000 pld.,

Ambrus Mária - Péterfy Emilia: Limba română. Manual pentru clasa a I. Şcolile cu limba de predare maghiară. Bucureşti: Editura de Stat didactică şi pedagogică, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, 13 Decembrie 1918, Bucureşti) 84 lap, cu tab. colorate,

Gyemjan Bednij: Válogatott versek. Fordította: Kőműves Géza. Bukarest: Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 257 lap, 600 + 90 pld.,

Gyurkó István: A halak élete. A rajzokat Tóth István készítette. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 264 lap, cu fig., 2000 + 100 pld.,

Halászné Mózes Margit - Simon Károly: Olvasókönyv a magyar tannyelvű süketnéma iskolák IV. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 143 lap cu fig., 500 pld.,

Hangea N. - Stănescu N.: Fizika. Tankönyv a VIII. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 280 lap cu fig., 4000 pld.,

3500 liter tejért takarmányozott tehenenként. Timişoara: , 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Timişoara) 40 la cu ilustr. Şi portr.,

Harc a babona ellen. Ajánló bibliográfia. Bukarest: Az Román NépköztársaságK Állami Központi Könyvtára, 1960, (Atel. de Tipografia. BC de stat RPR) 32 lap

Hauff Wilhelm: Mesék. A bevezetést Székely Erzsébet írta. A belső rajzokat V. Stürmer munkái. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, nr. 2) 328 lap + 14 f. ilustr., 5100 pld.,

Hazánk dolgozói szocialista öntudatának kialakítása és továbbfejlesztése. A nőtömegek kutlúrális színvonalának emelése. II. lecke városi és falusi tanfolyamok részére. Bukarest: Kiadja a Román Népköztársaság Országos Nőtanácsa, 1960, (Atel. Grafice nr. 4) 16 lap,

Hazánk szocialista iparosításában elért eredmények. VI. lecke városi és falusi tanfolyamok részére. Bukarest: Kiadja a Román Népköztársaság Országos Nőtanácsa, 1960, (Atel. Grafice nr. 4) 16 lap,

Hogyan szóljon az agitátor a tömegekhez. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, 13 Decembrie 1918, Bucureşti) 64 lap, 1100 pld.,

Angelescu I. - Mazilu N.: Fizika. Mechanika és hőtan. Tankönyv a VI. osztály számára. Átdolgozta: Virgil Atanasiu. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 224 lap cu fig., 14000

Hogyan érhetünk el öntözés segélyével bőséges és biztos termést. Előadás kultúrotthonok részére. Bukarest: Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, 1960, (Tipografia, Învăţătorului) 16 lap, Lit. Şi

Holan Adrian: Afrika - ébredő világ. Bukarest: Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, 13 Decembrie 1918, Bucureşti) 307 lap cu ilustr. Şi h., 1500 + 160 pld.,

Hollinger A.: Algebra. Tankönyv a VII. osztály számára. Fordította: Balázs Márton. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 220 lap cu fig., 15000 pld.,

Hollinger A.: Mértan. Tankönyv a VI. osztály számára. Fordította: Kiss Ernő. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 212 lap cu fig., 10000 pld.,

Hollinger A.: Mértan. Tankönyv a VII. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Oradea) 188 lap cu fig., 14000 pld.,

Horváth Imre: Hősök hitével. Összegyűjtött versek, 1932-1959. Az utószót Csehi Gyula írta. Horváth Imre arcképét Miklóssy Gábor rajzolta. Bukarest: Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 288 lap + 1 f. portr., 80 + 130 pld.,


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék