Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    61 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-61

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Ciurcăreanu Claudiu - Ghica Gheorghe: RSzK földrajza. Tankönyv a VIII. o.sz. Fordította: Kristőf András, Vojkori László. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1979, (Intreprinderea Poligrafică) 212 p.,

Mocanu Constantin: Burebista. Fordította: Rácz Aladár. (ÁBÉCÉ sorozat). Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1980, 16 p.

Documenta romaniae historica. Comitetul de redacţie. Acad. Şt. Pascu, Şt. Ştefănescu, Constantin Cihoclaru, Seria C. Transilvani. Volumul XI. 1356-1360. Sub redacţia acad. Şt. Pascu. Întocmit de Ioan Dani, Konrad G. Gündisch, Aurel Răduţiu. Au colaborat: Francisc Pall, Theodor A. Naum, Mihai P. Dan. Bucureşti: Editura Academiei RSR., 1981, LXIV + 669 p.

Răduţiu Aurel - Gyémánt Ladislau: Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania, tipărite în limba română. 1701-1847. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, 352 p. + 8 f. Pl.

Vajda Lajos: Erdélyi bányák, kohók, emberek, századok. Gazdasági, társadalmi és munkásmozgalom-történet a XVIII. század felétől 1918-ig. Szerkesztette: Bitay Ödön. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1981, 548 p.

Almaş Dumitru - Fotescu Eleonora: Hazánk története. Tankönyv a IV. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 192 p.

Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române, C. Transilvania. Volumul 3. 30 aprilie-14 mai 1848. Sub redacţia acad. Ştefan Pascu. Colectivul de autori: V. Cheresteşiu, S., Benkő, C. Göllner. Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1982, LXXXIII + 607 p.

Almaş Dumitru - Fotescu Eleonora: Hazánk története. Tankönyv a IV. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 192 p.

Alamş Dumitru - Fotescu Eleonora: Hazánk története. Tankönyv a IV. osztály számára. Koordonálta: dr. B. Almaş. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 192 p.

Almaş Dumitru - Fotescu Eleonora: Hazánk története. Tankönyv a IV osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984, 192 p.

Kelt Balázsfalván... A román-magyar levelezés múltjából 1746-1916. Ştefan Pascu akadémikus előszavával. Közreadja Ioan Chindriş és Kovács Ferenc. A bevezetést írta. Kovács Ferenc. A latin levelek szövegét és fordítását lektorálta Lakó Elemér. A latin leveleket fordította: Köllő Károly. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1985, 336 p., 1900 pld.

Demény Lidia A. - Demény Lajos - Stoiescu Nicolae: Răscoala seimenilor sau răscoala populară 1655. Ţara Românească. Pagini din istoria Patriei. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1968, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 326 lap, 3000 + 60 + 2000 + 110 pld.,

Ceuşescu Ilie - Constantiniu Florin - Ionescu Mihail E.: Kétszáz nappal korábban. Románia szerepe a második világháború megrövidítésében. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1986, 248 p., 6400 pld.

Alecu Elisabeta: Lupta comună a maselor populare române şi maghiare în anii 1944-1947 în fostele judeţe Braşov şi Trei Scaune. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti, 1986, 25 p., multigr.

Glück Jenő: Fejezetek a Horea, Cloşca és Crişan vezette népi felkelés történetéből. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1986, 168 p., Intreperinderea Cluj

Almaş Dumitru - Petric Aron: Hazánk története. Tankönyv a II. osztály számára. Magyarra Fordította: Fülöp Géza. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 168 lap, cu ilustr. portr. şi h., 25000 pld.

Almaş Dumitru - Petric Aron: Hazánk törénete. Tankönyv a IV. osztály számára. Ilustraţii: Nichi Popescu. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1961, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii Stalin) 192 lap cu ilustr., portr. şi h., 31000 + 145 pld.,

Lenin V. L.: Romániára vonatkozó szövegek. V. I. Lenin munkáiból. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 128 lap, 1000 pld.,

Almaş Dumitru - Petric Aron: Hazánk története. Tankönyv a IV. osztály számára. Illusztrációk: Nichi Popescu. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1962, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii Stalin) 184 lap cu ilustr. şi h. , 10000 + 5000 pld.,

Ştefan Gheorghe: A román nyelv és a román nép kialakulása. Az első feudális államok létrejötte országunk területén. Összeállította: Gh. Ştefan. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 44 lap,

Georgescu-Buzău Gh. - Vheresteşiu V.: Az 1848-as forradalom a román országokban. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 52 lap,

Almaş Dumitru - Petric Aron: Hazánk története. Tankönyv a IV. osztály számára. Illusztrációk: Nichi Popescu. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1963, 184 lap, 27000 + 120 pld.,

A német militarizmus és Románia. Történelmi visszapillantás. Írták: C. Nicolae-S. Asandei-N. Condurachi-A. Petri-R. Ţiulescu. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1963, 132 lap,

Stănescu Eugen - Ştefănescu Ştefan: A román nép harca a kizsákmányolás, a társadalom és nemzeti elnyomás ellen, a függetlenségért. (XIV. század-XIX. század eleje - 1821.). Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 48 lap,

Bălcescu Nicolae: A románok Mihály Vitéz vajda idejében. Fordította: V. András János. Előszó: Al. Piru. (Román Írók). Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 432 lap, 1500 + 80 + 1000 + 60 pld.,

Petric Aron - Adăniloaie Nichita: A román nemzeti állam kialakulása. A román nép harca a nemzeti függetleneségért. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1965, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 83 lap,

Románia hozzájárulása a fasizmus felett aratott győzelemhez. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1965, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 64 lap cu ilustr., portr. şi facs.,

Almaş Dumitru - Petric Aron: Hazánk története. Tankönyv a IV. osztály számára. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1965, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii) 108 lap cu ilustr., portr. şi h., 29800 + 100 pld.,

Mozzanatok a román nép hősi harcából a kizsákmányolás ellen, a nemzeti és társadalmi felszabadulásért (XVI-XIX. század). Előadás. (Kulturáli-Tudományos Ismeretterjesztő Tanács). Bukarest: Művelődés és Művészetügyi állami Bizottság, Ismeretterjesztő tanács, 1967, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 23 lap, 6500 + 140 pld.,

Cheresteşiu Victor: A balázsfalvi nemzeti gyűlés 1848. május 15-17. Az 1848-as erdélyi forradalom kezdete és propagandája kidolgozása. Fordította: Benkő Samu. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1967, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 687 lap,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék