Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    139 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 121-139

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Drăgan Iosif Const.: Európában. Az előszót írta: Traian Filip. Fordította: György János. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1976, 472 p.

Almaş Dumitru - Buşe Constantin - Tămaş Gh.: Egyetemes történelem. Az újkor és a jelenkor története. Tankönyv a líceumok reál tagozatának II. évfolyama és a pedagógiai líceumok III. évfolyam számára. Fordította: Cselényi Béla, Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, 264 p. cu ilustr. Portr. Şi fcs.

Almaş Dumitru - Vianu Alexandru: Az újkor és a jelenkor története. Tankönyv a líceumok reál tagozatának II. és III. évfolyam számára és a humán tagozatok III. évfolyam számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, (Intreprinderea Poligrafică) 206 p.,

Georgian Lucia - Neagu Vasilică - Nuţu Constantin: A középkor története. Tankönyv a VI. osztály számára. Fordította: Cselényi Béla. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, (Intreprinderea Poligrafică) 228 p.,

Jakó Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976, 376 p. + 48 mell., 5600 pld.

Kovách Géza: Ahol Dózsa és Horea hadai jártak. Tanulmányok Arad és környéke történetéből. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976, 300 p., 2350 pld.

A székelyek harca a feudális kizsákmányolás ellen a XVII. század második felében és részvételük a törökellenes harcban. Előadások, értekezések. Felelős szerkesztő: Csernátosni József. Könyvszerkesztő: Rebendics József, Tőke András, Tepeluş Petru, Horváth Csaba. Borítólap Mérei András. Mejelent az RKP Hargita Megyei Bizottsága Propaganda Osztályának és a Hargita Megyei Szocialista Művelődési és Nevelés Bizottság gondozásában. Csíkszereda: , 1976, 205 + 3 mell., 1000 pld.

Demény Lajos: A székelyek és Mihály vajda. 1592-1601. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 164 p., 5700 pld.

Demény Lajos: Paraszttábor Bábolnán. Együtt a hűbéri kizsákmányolás ellen. Függelékben a jobbágyok és a nemesek küldöttei között megkötött két egység szövegével. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1977, 288 p., 2950 pld.

1877 - Tollal, fegyverrel. Tanulmányok. Szerzők: Egyed Ákos, Camil Mureşan, Csucsuja István, Beke György, Cseke Péter. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 208 p., 2150 pld.

Gyémánt Ladislau - Gündisch Konrad G.: Das Echo der Unabhängigkeitskriegs im 1877 in Siebenbürgen. Einleitung. Textauswahl und Übersetzung von Ladislau Gyémánt und Konrad G. Gündisch. Cluj-Napoca: Dacia Verlag, 1977, 184 p. + 4 f. Pl.

Almaş Dumitru - Fotescu Eleonora: Hazánk története. Tankönyv a IV. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1977, 132 p.

Almaş Dumitru - Nicoară Ion - Vianu Alex: Egyetemes történelem. Az újkor és a jelenkor története. Tankönyv a VII. osztály számára. Fordította: Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1977, 224 p. + 6 f. H. Color

II. Rákóczi Ferenc: Fejezetek a vallomásokból. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította: Benkő Samu. Fordította: Domján Elek. / Után nyomás / (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 276 p., 4800 pld.

Túrzai Mária: A vásárhelyi találkozó. "...a történelem önmagát gondolta". Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1977, 260 p., 5010 pld.

Berindei Dan - Csucsuja István: 1877 - függetelenségi háború és Erdély. Fedőlap: Valentin Boroş. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1977, 240 p., 2455 pld.

Demény Lajos: A székelyek és Mihály vajda (1592-1602). / Után nyomás /. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 164 p., 10100 pld.

Egyed Ákos: Háromszék 1848-1948. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978, 264 p. + 15 mell., 6500 pld.

Georgian Lucia - Neagu Vasilică - Nuţu Const.: A középkor története. Tankönyv a VI. osztály számára. Fordította: Cselényi Béla, Hadházi Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1978, 223 p. + 8 f. pl. color.

Mureşan Camil - Cristian Vasile - Vera Vasile: Az újkor és a jelenkor történetének alapvető kérdései. Tankönyv a XII. osztály számára. Fordította: Cselényi Béla, Hadházy Jolán, Magyari András. Aprobat de M. E: I. cu nr. 6746/77. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1978, 284 p. cu ilustr.

Roman Petre I. - Németi Ioan: Cultura Baden în România. Bucureşti: Editura Academiei RSR , 1978, 160 p. + 8 f. Pl. + 1 f. Pl.

Almaş Dumitru - Vianu Alexandru: Az újkor és a jelenkor története. Tankönyv a líceumok XI. osztály számára (Aprobat de Ministerul Învăţământului.). Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 279 lap, 2000 + 70 + 800 + 60 + 20 pld.,

Fülöp Mária: Oratoriul eliberării. 23 August 1944-1969. Bibliografie. Tîrgu-Mureş: Biblioteca municipală, 1969, 37 lap,

Hyde Harford Mongomery: A 3603-as szoba. Előszó: C. Popa. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 336 lap cu facs.

Nicoară Ion - Nuţu Constantin: A középkor története. Tankönyv a VI. osztály számára. Fordította: Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 148 lap, 19200 + 80 pld.,

Pall Francisc - Mureşan Camil: A középkor története. Tankönyv a líceumok X. osztály számára. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 288 lap,

Vianu Alexandru: Az újkor és a jelenkor története. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Banat Timişoara) 224 lap cu ilustr., portr. şi h.,

Daicoviciu Hadrian - Teodor Pompiliu - Cîmpeanu Ioan: Románia ókori és középkori története. Tankönyv a VIII. o.sz. Fordította: Hadházy Jolá, Biaty Ilona, Kovách Géza. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1979, (Intreprinderea Poligrafică) 236 p.,

Almaş Dumitru - Fotescu Eleonora: Hazánk története. Tankönyv a IV. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1979, 192 p.

Egyed Ákos: Háromszék 1848-1849. 2. kiadás. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979, 264 p. + 15 mell., 14450 pld.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék