Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    170 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 151-170

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Kodály Zoltán: Néphagyomány és zenekultúra. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Katona Ádám. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974, 292 p., 9650 pld.

László Bakk Anikó: Erdő mélyén, esti csendben. Kánongyűjtemény. A borítólapot tervezte Unipán Helga. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974, 9 p. cu note muzicale

Maxim Éva - Kovácsné Gábor Aranka: Ének - zene. Tankönyv a VIII. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 144 p.,

Romániai magyar népdalok. Közzéteszik: Jagamas János és Faragó József. A Kolozsvár-Napoca-i Etnográfiai és Folklór Osztály archívumából válogatta, szerkesztette és zenei jegyzetekkel ellátta Jagamas János. A szövegeket hangszalagról lejegyezte, sajtó alá rendezte és népköltési jegyzetekkel ellátta: Faragó József. A dallamlejegyzést Almási István, Szenik Ilona, a szövegeket Gálffy Mózes ellenőrizte. Kottarajz Tóth István. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974, 476 p., 1200 pld.

Seprődi János: Válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése. A bevezető tanulmányt írta: Almási István, Benkő András, Lakatos István. A zenei írásokat Benkő András, A népzenei gyűjtést Almási István rendezte sajtó alá. A kötetet gondozta: Benkő András. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974, 496 p., 3400 pld.

Szabó Csaba: Egyszerű énekek. Kórusművek. Szerelmi dalok. Katonanóták. Menyasszony-táncoltató. Házas-ének. Kétnyelvű kiadás. A dalok szövegét Valeriu Covătaru fordította románra. Bucureşti: Editura Muzicală, 1974, 22 p.

Bartók-dolgozatok. Angi István, Szalay Miklós, László Ferenc, Mihai Rădulescu, Jagamas János, Demény János, Orbán György, Almási István, Szenik Ilona, Iosif Herţea, Traian Mîrza, Viorel Cosma, Benkő András tanulmányai. Szerkesztette: László Ferenc. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974, 264 p., 4250 pld.

Verestóy Ilona: Ének - zene. Tankönyv a VIII. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 269 p.,

Angi István: Zene és esztétika. Esszék, tanulmányok. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975,

Kovácsné Gábor Aranka - Maxim Éva: Ének - zene. Tankönyv a VI. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975, 135 p.

Maxim Éva - Kovácsné Gábor Aranka: Ének - zene. Tankönyv a VII. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 144 p.,

Szász Károly - Birtalan József: Karvezetők könyve. Kovászna megye Művelődési és Szocialista Nevelési, Bizottsága. Sepsiszentgyörgy: A Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom Megyei Irányító Központja., 1975, (Tipografia Sfîntu Gheorghe) 197 p.,

Verestóy Ilona és Nagy Katalin: Ének - zene. Tankönyv a III. És IV. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 156 p.,

Verestóy Ilona: Ének - zene. Tankönyv az VIII. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 132 p.,

Benkő András: A Bolyaiak zeneelmélete. Bolyai Farkas zenészeti dolgozata. Bolyai János muzsikatana. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 176 p., 2250 pld.

Guttman Gabriella - Márkos Albert: Ének - zene. Tankönyv az V. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, (Intreprinderea Poligrafică) 144 p.,

Bartók Béla: Scrisori. I. Ediţia îngrijită şi adnotată de László Ferenc. Traducerea textelor de Gemma Zinveliu. Prefaţă de Zeno Vancea. Bucureşti: Editura Kriterion, 1976, 296 p., 1460 pld.

Verestóy Ilona - Nagy Katalin: Ének - zene. Tankönyv az III. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, 160 p.,

Béla Bartók şi muzica românească. Ediţie îngrijită şi prefaţă de Francisc László. Bucureşti: Editura Muzicală, 1976, 248 p. cu portr., fasc şi m. Muz.

Kovácsné Gábor Aranka - Maxim Éva: Ének - zene. Tankönyv a VI. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1977, 175 p.

Szabó Csaba: Hogyan tanítsuk korunk zenéjét. Svéd, angol és kanadai szerzők munkáiból. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 116 p. + 1 mell., 2800 pld.

Szabó Klára: Dalolj velünk. Énekgyűjtemény I-V. osztály számára. II átdolgozott kiadás. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1977, 232 p.

Terényi Ede: 5 madrigrali pe versuri de József Attila şi Balassi Bálint. - Öt madrigál József Attila és Balassi Bálint verseivel. Románra fordította: Anna Voileanu-Nicoară, Adrian Pop. Bucureşti: Editura Muzicală, 1977,

Verestóy Ilona - Nagy Katalin: Ének - zene. Tankönyv a III-IV. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1977, 160 p.

Visky Edith: Teoria şi solfegii. Manual pentru clasa a II-a a şcolilor de muzică. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1977, 212 p.

Zenetudományi írások. Angi István, Jagamas János, Szenik Ilona, Almási István, Szabó Csaba, Szász Károly, Terényi Ede, Lakatos István, Benkő András, Csíki Boldizsár tanulányai. Szerkesztette: Szabó Csaba. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977, 304 p., 1550 pld.

Bartók Béla: Scrisori II. Ediţia îngrijită şi adoptată de László Ferenc. Traducerea textelor: Gemma Zinveliu. Bucureşti: Editura Kriterion, 1977, 268 p., 1260 pld.

Cântarea României - Megéneklünk Románia. Vegyeskari és a capella kórusmű. Bucureşti: Editura Muzicală, 1977, 60 p.

Cîntece patriotice şi revoluţionare. Kétnyelvű szöveggel. Bucureşti: Editura Muzicală, 1978, 204 p., 19000 pld.

Csíky Boldizsár: Négy vázlat vonósokra. Kétnyelvű szöveggel. Partitura. Bucureşti: Editura Muzicală, 1978, 16 p., 265 pld.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék