Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    170 tétel lapozás: 1-30 ... 91-120 | 121-150 | 151-170

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Benkő András: Zenei kislexikon. Lektorálta. Szenik Ilona. A kottapéldákat László Attila készítette. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1986, 560 p., 8000 pld.

Verestóy Ilona - Nagy Katalin: Ének - zene. Tankönyv az II és IV. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1986, 160 p., Intreprienderea Crişana, Oradea

Visky Edith: Teorie şi solfegii. Manual pentru clasa a II-a cu program suplimentar de muzică. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1986, 188 p., Intreperinderea Oltenia, Craiova

Zenetudományi írások 1986. Szerkesztette: Benkő András. Lektorálta. Szenik Ilona. A kottapéldákat László Attila rajzolta. (Angi István, Jagamas János, Major Ferenc, Márkos Labert, László Ferenc, Szenik Ilona, Terényi Ede, Boér Mária, Fejér Kálmán, Valádi Enikő, László Bakk Anikó, Visnyainé Kondor Ágnes, Nagy László, Lakatos István, Balla Kemenes Csilla, Csire József, Szalay Zoltán, Benkő Judit, Fancsali János, Almási István, Benkő András tanulmányai. ). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1986, 352 p., 850 pld.

Guttman Gabriella - Kovácsné Gábor Aranka - Márkos Albert - Maxim Éva: Ének - zene. Tankönyv az V. és VI. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1986, 255 p., Intreprienderea Crişana, Oradea

Guttman Mihály - Péter Loránd: Énekeskönyv. Tankönyv a VI. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 112 lap cu fig. Şi n. Muz., 20200 pld.,

Takács Mihály - G. Takács Gabriella: Énekeskönyv. Tankönyv az V. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 120 cu ilustr. Şi n. Muz., 21000 pld.,

Kálmán Andor: Érik már a búza. Fárfikar. Serestély Béla verse. Zenéjét szerezte Kálmán Andor. Temesvár: Editura Casa Regională a creaţiei polulare, 1960, 2 lap

Márkos Albert - Guttman Mihály: Énekeskönyv. Tankönyv a VII. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 114 lap cu fig. Şi n. Muz., 17600 pld.,

Oláh Tiberiu: Cantată - Kantáta. Női karra. Bucureşti: Editura Muzicală, 1960, (Lit. Şi Tipografia.) 33 lap, litogr., 219 pld.,

Zoltán Aladár: Nyújts kezet. Szövegét íta: Majtényi Erik. Zenéjét szerezte: Zoltán Aladár. Bukarest: , 1960, 4 lap,

Guttman Mihály - Takács Gabriella G.: Énekeskönyv az V. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 161 lap cu ilustr. şii n. muz., 30000 + 145 pld.,

Márkos Albert - Guttman Mihály: Énekeskönyv. Tankönyv a VII. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 114 lap cu ilustr., portr. şi n. muz., 16600 + 145 pld.,

Visky Edith: Manual de educaţie muzicală pentru clasa a II-a şcolilor de muzică. Bucureşti: Editura Muzicală, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 239 lap cu n. muz. şi fig., 3645 pld.,

Guttman Mihály - Péter Lorond: Énekeskönyv. Tankönyv a VI. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 112 lap n. muz.,

Guttman Mihály - G. Takács Gabriella: Énekeskönyv az V. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 116 cu ilustr. şi n. muz.,

Jodál Gábor: Coruri pentru versuri de poeţi contemporani. - Kórusok jelenkori költők verseire. Cor mixt. - Vegyeskarra. Bucureşti: Editura Muzicală, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 36 lap cu lit., zip.,

Márkos Albert - Guttman Mihály: Énekes könyv. Tankönyv a VII. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 144 lap cu ilustr. şi n. muz.,

Sbîrcea George - Hartulari-Darclée Ion: Darclée. Életrajz. Fordította: Békési Ágnes. Bukarest: A Román Népköztársaság Zeneszerző Szövetségének Kiadója, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Braşov) 240 lap + 34 mell., portr. şi facs.,

Visky Edith: Manual de educaţie muzicală pentru clasa a II-a şcolilor de muzică. Bucureşti: Editura muzicală, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, nr. 2 .) 239 lap cu ilustr. şi n. muz.,

Zoltán Aladár: Bazsarózsa. Négy népdal vegyes karra. Tg.-Mureş: Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 8 lap,

Zoltán Aladár: Szebb lesz az ország. Hat dal műkedvelőknek. Tg.-Mureş: Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş) 24 lap,

Cîntece de masă - Tömegdalok. Bucureşti: Editura Muzicală, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, nr. 4) 64 lap,

Cîntecul tractoristei - Dal a traktoristalányról. Cor mixt cu acompaniament de pian. Muzica de Téger Eugen zenéje. Versurile de Ion Socol şi Sziklai Jenő versei. Bucureşti: Editura Muzicală, 1962, (Lit. Şi Tipografia.) 6 lap,

Eroilor Ceferişti. Muzica Teger Eugen. Versurile Meiţoiu. : , 1963,

Guttman Mihály - Péter Loránd: Énekeskönyv. Tankönyv a VI. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 116 lap, 28000 + 90 pld.,

Guttman Mihály - Takács Gabriella: Énekeskönyv. Tankönyv a z V. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 116 lap, 27000 + 90 pld.,

Márkos Albert - Guttman Mihály: Énekeskönyv. Tankönyv a VII. osztály számára. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 116 lap, 26600 + 90 pld.,

Szász Károly: Zeneelmélet. Marosvásárhely: Népi Alkotások Tartományi Háza, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş) 183 lap cu n. muz.,

Tömegdalok. Gyűjteményes kötet. Bucureşti: Casa Centrală a Creaţiei Populare, 1963, (Lit. şi Tipografia. Casei centrale a creaţiei populare) 39 lap, 500 pld.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék