Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    94 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-94

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Református egyházi énekeskönyv. Kolozsvár: A kolozsvári Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiadása, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 451 lap,

Római katolikus ima- és énekeskönyv. Egyházi jóváhagyással. Oradea: Ordinea serviciilor religioase ale culturi romano-catolice, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 536 lap, 5000 pld.,

Dávid Ferenc: 1579-1979. Cikkgyűjtemény. Kolozsvá-Napoca: Kiadja az Unitárius Egyház, 1979, 98 p. + 1 f. pl.

Dénes Ferenc: Illés szekerén. Gyakorlati elmélkedés Illés próféta életútján. Külső borító: Megyesi József. Kolozsvá-Napoca: Cultul Baptist, 1979, 144 p.

Heidelbergi káté. A református keresztyén egyház hitvallása. A szöveg megállapítását végezte: dr. Tavaszy Sándor. Kolozsvá-Napoca: A Kolozsvári Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiadása, 1979, (Intreprinderea Poligrafică) 72 p.,

Katolikus imakönyv. Gyulafehérvár: A Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség, 1979, 355 p.

Négyszáz év. 1568-1968. Emlékkönyv az Unitárius Egyház alapításának négyszázadik évfordulója alkalmából. 2. kiadás. A címlapot tervezte: Major Zsuzsánna. Kolozsvá-Napoca: , 1979, (Intreprinderea Poligrafică) 132 p.,

Niesel Wilhelm: Az evangélium és az egyházak. A szimbolika tankönyve. Az utószót írta: dr. Dávid Gyula, dr. Geréb Pál és dr. Juhász István. Fordította: Juhász Tamás. Kolozsvár-Napoca: Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet., 1979, 339 p.

Református imádságoskönyv. Összeállította. Dr. Eszenyei Mária teológiai tanár és Eszenyei Béla esperes. Nagyvárad: A Nagyváradi Református Egyházkerület, 1979,

Unitráius Énekeskönyv. Kolozsvá-Napoca: Unitárius Egyház kiadása, 1979, 246 p.

Kis Biblia. Bibliai történetek. 2. kiadás. Kolozsvár-Napoca: Unitárius Egyház, 1980, 184 p.

Református egyházi énekeskönyv. A kolozsvári Református Egyházkerület használatára. Az egyházkerület 7/60 1923 számú hivatalos kiadványa. Kolozsvár-Napoca: , 1980, 448 p.

Református imádságos könyv. Összeállította: dr. Eszenyei Mária és dr. Esznyei Béla. Nagyvárad: A Nagyváradi Református Egyházkerület, 1980, 236 p.

Az Románia Szocialista Köztársaságban lévő zsinat presbiteri Ágoston hitvallású Evangélikus Egyház énekeskönyve. Kolozsvár-Napoca: , 1980, 416 p.

Heidelbergi káté. A református Keresztény Egyház hitvallása. Kolozsvár-Napoca: A Kolozsvári Református Egyházkerület iratterjesztésének kiadása, 1981, 72 p.

Balázs Ferenc: Közérthető evangélium. 2. kiadás. Kolozsvár-Napoca: Kiadja az Unitárius Egyház, 1981, (Intreprinderea Poligrafică) 1000 pld,

Katolikus imakönyv. Életünk Krisztusban. Gy. Szabó Béla metszeteivel. Gyulafehérvár: Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség, 1981, 355 p.

Katolikus katekizmus. Gyulafehérvár: Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség, 1981, 160 p.

Ágenda. A Románia Szocialista Köztársaság-ban levő zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású evangélikus Egyház lelkészei számára. Kolozsvár-Napoca: A Románia Szocialista Köztársaság-ban levő Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház, 1981, 87 p.

Kovács András: Vallomás a székely szombatosok perében. A fényképfelvételeket Erdélyi Lajos készítette. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981, 276 p. + 4 mell., 7600 pld.

Tőkés István: Református Keresztyén tanítás. Bizonyságtételek a Keresztyén élet alapvető kérdéseiből. Kolozsvár-Napoca: A Kolozsvári Református Egyházkerület iratterjesztésének kiadása, 1981, 184 p.

Hosszú László: Álmom a szeretet és a béke. Nagyvárad: Római katolikus Esperesi Hivatal, 1982, 208 p.

Imádságos könyv református keresztények számára. Összeállította: Gönczy Lajos és Imre Lajos. Kolozsvár-Napoca: Kolozsvári Református egyházkerület, 1982, 160 p.

Katolikus imakönyv. Életünk Krisztusban. Gy. Szabó Béla metszeteivel. Gyulafehérvár: Római katolikus Esperesi Hivatal, 1982, 355 p.

Kőrösi Csoma Sándor: Buddha élete és tanításai. Fordította, az előszót írta és jegyzetekkel ellátta: Bodor András. 2., javított kiadás. (Téka). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 228 p., 5000 pld.

Énekeskönyv, a Nagyváradi Református Egyházkerület által kötelező használatra megállapított kiadás. Nagyvárad: Az Egyházkerület tulajdona és kiadása, 1983, 648 p.

Ferencz József: Unitárius káté. 18 átdolgozott kiadás. Kolozsvár-Napoca: Unitárius Egyház kiadása, 1983, 47 p.

Imakönyv híveink használatára. Szerkesztette: Kovács Lajos. Kolozsvár-Napoca: Unitárius Egyház kiadása, 1983, 284 p.

Katolikus imakönyv. Életünk Krisztusban. Gy. Szabó Béla fametszeteivel. Gyulafehérvár: Gyulafehérvári Katolikus Püspökség, 1983, 356 p., il. Intreperinderea. Cluj

Mitru Al.: Az Olümposz legendái. Az istenek. A hősök. Fordította, az előszót írta: Domokos Sámuel. Szakmailag ellenőrizte és az eredeti szöveggel egybevetette: Szilveszter László. Borító: Adrian Ionescu. Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1983, 316 p.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék