Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    43 tétel lapozás: 1-30 | 31-43

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Căi şi modalităţi de integrare în circuitul economic a materialelor recuperabile. - A visszanyerhető anyagok gazdaságos hasznosításának módozatai. Lucrări prezentate la dezbaterea ideologică pe tema: "Căi şi modalităţi de integrare în circuitul economical unităţilor industriale din jud. Harghita a materialelor refolosibile şi alte materiale documentare. Miercurea-Ciuc: PCR Comitetul judeţean Harghita, 1982, 128 p.

Mănoiu Gh. dr. mérnök: Az ergonómia alkalmazása a mezőgazdaságban. Sergiu Vrebaj docens doktor előszavával. Fordította: dr. Nagy Miklós. A fordítást ellenőrizte: Schweiger Ágnes. Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1983, 167 p.

Vincze Maria - Stegaroiu Dan: Proiect economic în agricultură. Nr. 1. Îndrumător metodologic. Tema: repartizarea de plan în profil teritorial în cadrul unui consiliu unic agroindustrial de stat şi cooperatist. Pentru uzul studenţilor. Cluj-Napoca: Universitatea din Cluj-Napoca, 1983, 113 p., multigr.

Vincze Maria: Proiect economic în agricultură. Nr. 2. Îndrumător metodologic. Tema: fundamentarea şi elaborarea planului de producţie într-o întreprindere agricolă. Pentru uzul studenţilor. Cluj-Napoca: Universitatea din Cluj-Napoca, 1983, 64 p.

Vorzsak Magdalena - Borza Anca: Proiect economic. Fundamentarea planului de dezvoltare economică-socialistă a unei întreprinderi industriale. Pentru uzul studenţilor. Cluj-Napoca: Universitatea din Cluj-Napoca, 1983, 76 p., multigr.

Possler Ladislau: Model de simulare a contabilităţii unităţilor de construcţii - montaj bazat pe sistemul informatic RINCONT. Curs pentru uzul studenţilor. Bucureşti: Academia de Studii Economice, 1984, 67 p., multigr.

dr. Baba Alexandru - dr. Bărbulescu Const. - dr. Beke Alex.: Dicţionar de conducere şi organizare. Bucureşti: Editura Politică, 1985, VIII + 904 p.

Vincze Mária: Proiecte economice în agricultură. Îndrumător teoretico-metodologic. Pentru uzul studenţilor. Cluj-Napoca: Universitatea "Babeş-Bolyai", 1986, II + 130 p., multigr.

Boş Nicolae - Kiss A. - Chiţea Gh.: Topografie. Lucrări practice. Braşov: Universitatea din Braşov, 1986, 132 p.

Demény Lajos - Demény Lidia A.: Carte, tipar şi societate la români în secolul XVI-lea. Studii, articole, comunicări. Introducere de prof. dr. doc. Dan Simionescu. Bucureşti: Editura Kriterion, 1986, 352 p. + 81 ilustr., 2150 pld.

Közüzemi és közszolgáltatási vállalatok városi személyszállítással kapcsolatos szabályzata. Marosvásárhely: , 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Tg.-Mureş) 18 lap,

Tebeica Val.: Az első román postabélyegek 1885-1865. Bukarest: Meridiane Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică nr. 4) 215 lap cu ilustr.,

Stănescu V. - Keresztes A.: Conducerea, organizarea şi funcţionarea întreprinderilor. Ed. 2-a revăzută şi îmbunătăţită. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1965, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii) 536 lap cu fig., 6000 + 125 pld.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék