Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    157 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 151-157

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


M. Aldea - N. Iordache - L. Negulescu: Az ipari gőzkazánkezelő útmutatója. Weisz Gyula. Bucureşti: Editura Tehnică, 1977, 240 p., 2000 pld.

Conseanu Const. - Vida Mihai: Turnarea în forme ceramice. Bucureşti: Editura Tehnică, 1978, 268 p.

Kaucsár Márton: Korszerű elektronikus áramkörök. Az ábrákat Görög Enikő rajzolta. (Antenna). Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1978, 176 p., 5650 pld.

Kelemen Árpád - Imecs Mária: Mutatoare. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1978, 408 p.

Popa Teodor - Baciu Anibal - László Toma: Avarii în instalaţiile energice. Bucureşti: Editura Tehnică, 1978, 336 p.

Buzás Gábor: Ismerjük meg a televíziót. Az ábrákat Sikó Júlia rajzolta. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1978, 128 p., 94000 pld.

Duca Zoltán: Bazele teoretice ale prelucrărilor pe maşini unelte. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Tiparul) 374 lap, 1000 + 130 pld.,

Facskó Gh.: Tehnologie electrochimică. Bucureşti: Editura Tehnică, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Informaţia) 442 lap cu fig.,

Grünwald Ernest: Tratarea suprafeţelor prin acoperiri galvanice. Experienţa Uzinei "Armătura" Cluj. Bucureşti: Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini, 1969, (Litogr. M. I. C. M.) 52 lap, 9120 pld.,

Niederkorn János: A félvezetők. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1969, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 207 lap, 13000 + 70 pld.,

Goia L. M. - László T. N.: Deschiciurarea liniilor electrice aeriene- ICEMERG. Bucureşti: , 1979, 75 p., multigr. Cu fig.

Kolozsi Eugen - Avram-Niţchi Rodica: Prelucrarea electronică a informaţiei economice. Fascicela 2. Curs. Uz intern. Cluj-Napoca: , 1979, 345 p.

Petriceanu Gheorghe - Gyenge Csaba - Morar Liviu: Proiectarea proceselor tehnologice şi reglarea strungurilor automate. Bucureşti: Editura Tehnică, 1979, 416 p.

Tenkei Tibor: Marás. Bucureşti: Editura Tehnică, 1979, 566 p., 3840 pld.

Cruţu Gheorghe - Pîrvulescu Virgil - Toacşe Gheorghe - Székely Iuliu: Dispozitive şi circuite electronice. Curs. Volumul 1-2. Braşov: , 1980, 2 volume multigr. Cu fig. Şi tab. 407 p.

A fémmegmunkálás technológiája, szerszámai és munkagépei. Tankönyv a gépipari, bányászati, kőolajipari és geológiai, a matematika-fizika, filológia-történelem és történelem-földrajz szakprofilú líceumok IX. És X. osztály számára. I. rész. Fordította: Nagy Ákos mérnök, Szakács József mérnök, Péter Loránd mérnök, Orbán János mérnök. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 264 p.

Fetiţă Ileana - Fetiţă Alex: Elektrotechnikai anyagismeret. Tankönyv az elektortechnikai, matematika-elektrotechnikai, matematika-elektronikai, fizika-elektrotechnikai líceumok IX. osztálya és a mesteriskolák számára. Fordította: Cseh Attila. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 132 p.

Gyulai F.: Pompe, ventilatoare, compresoare. Volumul 1. Curs. Timişoara: Institutul Politehnic "Traian Vuia", 1980, (Multipl. Institutul Politehnic) 264 p.,

Iliescu Constantin - Tureac Ion - Gáspár László: Tehnologia debitării, decupării şi perforării de precizie. Bucureşti: Editura Tehnică, 1980, 263 p.

dr. Kelemen Árpád - Imecs Mária - Matlac Ion - Titz Georg: Mutatoare. Aplicaţii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului) 399 p. cu fig şi tab.,

Atanasiu Nicolae - Irieşanu E. - Peptea Gheorghe: A fémmegmunkálás technológiája, szerszámai és munkagépei. Tankönyv a gépipari, bányászati, történelem-földrajzi szakprofilú líceumok IX. és X. osztály számára. 2 rész. Fordította: Csiszér Árpád, Jenei Dezső, Kovács István. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, (Intreprinderea Poligrafică) 287 p.,

Móritz Miklós: Öntők könyve. Bucureşti: Editura Tehnică, 1980, 376 p.

Balint A. - Blindea M.: Prelucrarea electronică a informaţiei. Curs. Pentru uzul stundeţilor. Catedra de Contabilitate. Bucureşti: Academia de Studii Economice, 1980, VII + 405 p., multigr.

Ştefanciuc N.: Útmutatás a kazánok javításához. I-II. Fordította: Eisz Gyula. Bucureşti: Editura Tehnică, 1980, 216 p.

Voicu Mihai - Szél Petre - Ghilezan Radu: Utilajul şi tehnologia prelucrărilor prin aşchiere. Manual pentru licee industriale cu profil de mecanică, meseria prelucrător prin aşchiere. Clasa a XII-a şi şcoli profesionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 231 p. + 1 f.

Zlatanovici Dan - Kertész Tiberiu: Funcţionarea generatoarelor de mare putere în regim subexcitat (capacitativ). Uz Intern. Bucureşti: ICEMENERG, 1980, 88 p., multigr..

Bódi Alexandru - Cioară Petru: Curs de dispozitive şi circuite electrice. Partea 1. Pentru uzul studenţilor. Facultatea de Fizică. Cluj-Napoca: Universitatea Babeş-Bolyai, 1980, (Multipl. Universităţii Babeş-Bolyai) 261 p.,

Ţugulea Andrei - Vasiliu M. - Frăţileiu Gheorghe - Catană. M.: Elektrotechnika. Kísérleti tankönyv. A technikai-ipari líceumok X. osztály számára. Fordította: dr. Hitter Ibolya, Cseh Attila. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 112 p.

Voicu Mihai - Szél Pál - Ghilezan Radu: Utilajul şi tehnologia prelucrărilor prin aşchiere. Manual pentru licee insustriale cu profil de mecanică, meseria prelucrător prin aşchiere. Clasa a XII-a şi şcoli profesionale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 231 p. + 1 f. Pl.

Hoffman Iosif: Dispozitive şi circuite electronice. Pentru uzul studenţilor din anul II. şi III. Specialităţi de Electronică şi Telecomunicaţii de la Facultatea de Electrotehnică. Timişoara: Institutul Politehnic "Traian Vuia", 1982, 6 + 277 p., multigr.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék