Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    57 tétel lapozás: 1-30 | 31-57

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Probleme uzuale de legislaţia muncii. A munkajogi törvénykezés egyes kérdései. Colectiv de redactare: Csergő Anton, Darvas Iosif, György Béla. Coordonator: Dorneanu Valer. Consiliul judeţean al sindicatelor Haghita. Miercurea-Ciuc: Szakszervezetek Hargita Megyei Tanácsa, 1979, 104 p.

Cosma Doru: A lakbérleti szerződés. Fordította: Asztalos Sándor. Állampolgárok Jogi Könyvtára. Bukarest: Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó, 1979, 136 p., 2975 pld.

3/1977 számú törvény az állami társadalombiztosítási nyugdíjról és a szociális gondoskodásról. Elfogadta a Nagy Nemzetgyűlés 1977 június 30-i ülése. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok szektora, 1980,

3/1978 számú törvény. A lakosság egészségvédelmének biztosításáról. Elfogadta a Nagy Nemzetgyűlés az 1978 július 6-i ülésén és közzétette a Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye, Államtanács 1978 július 10-54 számában. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok szektora, 1980, 64 p.

5/1975 számú törvény. A néptanácsok Kongresszusáról. Törvényhozási Kamarájáról és Konferenciájáról. Elfogadta a Nagy Nemzetgyűlés az 1975 július 23-i ülésén és közzétette a Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye I. részének 1975 július 29-i 92-es számában. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok szektora, 1980,

57/1968 számú törvény. A néptanácsok szervezéséről és működéséről. Elfogadta a Nagy Nemzetgyűlés az 1968 december 26-i ülésén és közzétette a Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye I részének 1968 december 26-i 168-as számában. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok szektora, 1980,

10/1973 számú törvény. A néptanácsi bizottságról. Elfogadta a Nagy Nemzetgyűlés 1973 június 20-i ülsén és közzétette az Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye I. részének 1973 június 25-i 92-es számában. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok Szektora, 1980, 11:00 du.

Az Államtanács 21/1975 számú törvényerejű rendelete. A Néptanácsi Végrehajtó Bizottságok és bürók összetételéről. 2. kiadás. Kiadták 1975 március 18-án és közzétették a Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye 1. Számának 1975 március 19-i, 28-as számában. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok szektora, 1980,

Lupulescu Dumitru: A lakáscsere. Fordította: Asztalos Sándor. (Állampolgárok jogi könyvtára). Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, 127 p.

5/1973 számú törvény. A lakásalap kezeléséről s a tulajodnosok és a lakók közötti viszony szabályozásáról. 2 kiadás. Elfogadta a Nagy Nemzetgyűlés 1973 március 28-i ülésén és közzétették a Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlöny I részének 1973 március 31-i 47-es számában. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és a Törvénykezési Kiadványok szektora, 1981, 22 p.

57/1968 számú törvény. A néptanácsok szervezéséről és működéséről. - 5/1976 számú törvény. A néptanácsok Kongresszusáról, törvényhozási kamarájáról és Konferenciájáról. Az Államtanács 21/1975 számú törvényerejű rendelete. A néptanácsi végrehajtó bizottságok és bürók összetételéről. 3. kiadás. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és a Törvénykezési Kiadványok szektora, 1981, 48 p.

13/1980 Számú törvény. A lakosság hú-, tej-, zöldség- és gyümölcs-ellátásához szükséges források megyék szerint, megtermesztéséről, elosztásáról és felhasználásáról. Az Államtanács 391/1980 számú törvényerejű rendelete. Szolgáltatások szervezéséről, mezőgazdasági termelő egyes termékének ipari feldolgozására. Elfogadta a Nagy Nemzetgyűlés az 1980 december 17-i ülésén és közzétette a Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye I. részének 1980 december 24-i III-es számában. 391/1980 számú törvényt közzétette Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlöny I részének 1980 december 26-i 114-es száma. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és a Törvénykezési Kiadványok szektora, 1981,

Topliceanu Iulian - Szabó Eugen: Apărarea împotriva blindatelor. Forme, procedee şi mijloace de luptă. Bucureşti: Editura Militară, 1981, 200 p.

Csendes háború. Hírszerzés és elhárítás. / Ewen Montagu: A sohsem volt ember; Julian Szemjonov: A Stirlitz-Dosszié; Patkó Imre: Kim Philbu csendes háborúja / Bardócz Lajos rajzaival. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 548 p., 30000 pld.

Colonel Deaconu Victor - colonel Iani Béla - colonel Safta Ion: Sistemul apărării naţionale a României Socialiste. Bucureşti: Editura Militară, 1982, 168 p.

1/1973. számú törvény. Románia a legfelsőbb gazdasági és társadalmi fejlesztési tanácsról. Közzétette az utólagosan módosított 1/1973. számú törvény RSzK Hivatalos Közlöny 1. részének 1982. november 26-i 104-es számában. A Nagy Nemzetgyűlés 1973. március 28-i ülése. 2. kiadás. Bukarest: Államtanács, a Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok szektora, 1983, 15 p.

Topliceanu Iulian - Drăgoi Dragoş - Szabó Eugen: Instruirea şi educarea trupelor. Organizarea, metodologie, calitate. Bucureşti: Editura Militară, 1983, 192 p.

Cărpenaru Stancu D. - Kovács Edit - Petrică - Roman Doina: Legislaţie economică. Manual. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 335 p.

528/1966. számú törvényerejű rendelet a közúti közlekedésről. Szabályzat a közúti közlekedésről szóló 328/1966. számú törvényerejű rendelet alkalamzására és az ebben a szektorban elkövetett kihágások megállapítására és büntetésére. 56/1975. számú törvényerejű rendelet a hivatásos gépkocsivezetők képzéséről. 57/1975. számú törvényerejű rendelet az amatőr gépkocsivezetők kézéséről. 2. kiadás. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és a Törvényhozási Kiadványok szektora, 1984, 112 p.

Lustig Olivér: Az egykori 112398-as számú Haftling - Láger-szótár. Fordította: Szűcs Olga. A fedőlap M. Finta Edit munkája. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1984, 240 p.

Nyiszli Miklós: Orvos voltam Auschwitzban. A borítólapot Deák Ferenc rajzolta. Az előzót írta: Méliusz József. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1968, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 215 lap, 13500 + 60 pld.,

Lengyel Olga: Cuptoarele lui Hitler. Traducere din limba spaniolă de Mariana Polilean. Coperta: Nerţan, Nicolae. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1986, 232 p., Intreperinderea Cluj

750 sz. Határozat. Temesvár: Temesvár Város Néptanácsának Végrehajtóbizottsága, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Timişoara) 24 lap,

Kakassy Endre: Aniversare. Ministerul Învăţământului şi Culturii. Bucureşti: Casa centrală a creaţiei populare, 1961, 87 lap,

Helyi légoltami ismeretek. A lakosság oktatóinak segítségére. Bukarest: , 1962, (Intreprinderea Poligrafică) 136 lap,

A néptanácsok és a néptanácsi végrehajtó bizottságok tömegkapcsolatának formái. Fordította: Román Dezső. Bukarest: Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 88 lap, 1500 + 100 pld.,

Ionescu Crăciun: Barna köd Bonn felett. Bukarest: Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 147 lap + 12 ilusztr.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék