Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    214 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 211-214

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Szakszervezetek szerepe és feladata. A Román Kommunista Párt dokumentumai. Szöveggyűjtemény. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 140 p.,

141/1967 számú törvényerejű rendelet az állami katonai nyugdíjakról és pótnyugdíjakról. (Egészségügyi, munkaügyi és népjóléti törvényhozás 8.) Románia Szocialista Köztársaság Államtanácsa. Bukarest: A Hivatalos Közlöny és más törvényhozási kiadványok szerkesztőségi osztálya, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Grafica Nouă", Bucureşti) 80 p.,

Wiesz Ion: Formarea preţurilor în contrucţii. Bucureşti: , 1973, 25 p.

Blaga Ion dr. - Abălaru Romeo - Ivan Petrică: Politikai gazdaságtan. Tankönyv az általános és művészeti líceumok II. évfolyam számára. Fordította: Huszár Andor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 136 p.,

Hargita megye gazdasági-társadalmi fejlődése számadatok tükrében. Csíkszereda: Az RKP Hargita megyei Bizottságának Propaganda osztálya, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Miercurea Ciuc) 40 p.,

Kornai János: Anti-equilibrium. Despre teoriile şi serviciile cercetării. Traducere de Paraschiva Madaras. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918, Bucureşti) 376 p.,

Kovách Géza: Răpîndirea meşteşugarilor în comunele comitatului Arad în secolul XVII - XIX. , 1974, (Tipografia Arad) 72 p.,

Prahoveanu E. - Piloff C. - Lungu V.: Gazdasági ismeretek. Tankönyv a líceumok I. évfolyam számára. Fordította: dr. Tóth József és Tóth Margit. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 152 p.,

Románia Szocialista Köztársaság szakszervezetei. Fordította: Derzsi László és Zsigmond Kálmán. A könyv a romániai szakszervezetek Általános Szövetsége Központi Tanácsának gondozásában jelent meg. Bukarest: Meridiane Könyvkiadó, 1974, (Intreprinderea Poligrafică, Sibiu) 151 p.

Lászlóffy Dezső - Răureanu Liviu: Kolozs megye versenyben az idővel. Eredmények - távlatok. Cluj-Napoca: Az RKP Kolozs Megyei Bizottsága, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj-Napoca) 88 p.,

Miculescu Angelo: A mezőgazdasági termelés koncentrációja és szakosítása. Fordította: dr. Nagy Miklós és Tóth Piroska. Bukarest: Ceres Könyvkiadó, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj-Napoca) 228 p.,

Nagy Miklós: Pillantás a világ mezőgazdaságára. (Korunk Könyvtár). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975, 284 p., 3525 pld.

Nichita Nicolae - Sălăgean Viorel: A szocialista gazdasági demokrácia fejlődése. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918", Bucureşti) 103 p.,

Prahoveanu Eugen - Piloff Constantin - Lungu Valeriu: Gazdasági ismeretek. Tankönyv a líceumok I. évfolyama számára. Fordította: dr. Tóth József és dr. Tóth Margit. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana", Oradea) 152 p.,

Számok és tények Hargita megye gazdasági-társadalmi fejlődésében 1971 - 1975 között elért eredményekőől és az 1976 - 1980-as ötéves terv főbb előirányzatairól. Csíkszereda: Az RKP Hargita megyei bizottságának propaganda osztálya, 1975, (Tipografia Miercurea Ciuc) 48 p.

A szocialista Románia. Számok és tények. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1975, (Intreprinderea Poligrafică, 13 decembrie 1918", Bucureşti) 63 p.,

Kádár Zsombor - Deák István: Ergonómiai ismeretek. Bucureşti: Editura Tehnică, 1976, 244 p.,

Kiss Francisc Árpád: Economie politică. Curs pentru subingineri. Cluj-Napoca: Institutul politehnic Cluj-Napoca. Catedra Ştiinţe Sociale, 1976, 366 p., multigr.

A Nagy Nemzetgyűlés 23/1975 számú határozata a munkajavadalmazásról a szövetkezeti mezőgazdasági egységekben. Törvénytervezet a munkajavadalmazásról a szövetkezeti mezőgazdasági egységekben. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és a Törvényhozási Kiadványok Szektora, 1976, (Intreprinderea Poligrafică) 64 p.,

42/1975 számú törvény az élelmiszerek termeléséről. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és a Törvényhozási Kiadványok Szektora, 1976, (Intreprinderea Poligrafică) 20 p.,

Politikai gazdaságtan. Tankönyv a reál-humán líceumok és szaklíceumok III. évfolyam számára. Fordította: dr. Furdek Mátyás, Hadházy Jolán és Vita László. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, 248 p.

Prahoveanu Eugen - Piloff Constantin - Lungu Valeriu: Gazdasági ismeretek. Tankönyv a líceumok I. évfolyam számára. Fordította: Tóth József, dr. Tóth Margit. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, 156 p.,

Románia a budapesti nemzetközi vásáron, 1976. Bukarest: , 1976, 12:00 du.

Románia Szocialista Köztársaság Szakszervezeti Általános Szövetségének kongresszusa. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1976, 5495 + 90 + 5 pld.

A Szakszervezet Szervezeti Keresztszabályzata. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1976, 64 p., 2500 + 90 pld.

Tövissi Ludovic - Ţigănescu E.: Analiza economică multisectorială. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Encilopedică, 1976, 299 p.

Az Államtanács 92/1976 számú törvényerejű rendelet a munkakönyvről. - 136/1976 számú rendelet a munkakönyv összeállítására, kitöltésére, megőrzésére és nyílvántartására vonatkozó metodológia jóváhagyására. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és a Törvényhozási Kiadványok Szektora, 1976, 24 p.

1/1977 számú törvény az állami szocialista egységek összejavadalmazási alapjának adóztatásáról. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok Szektora., 1977, 63 p.

Az Államtanács 246/1977 számú törvényerejű rendelete. Az állami családi pótlékról. 2. kiadás. Munkaügyi, Egészségügyi és Népjóléti Törvényhozás, 2. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok Szektora., 1977, 15 p.

Az Államtanács 214/1977 számú törvényerejű rendelete. Az állam katonai nyugdíjakról. Bukarest: Államtanács. A Hivatalos Közlöny és Törvényhozási Kiadványok Szektora., 1977, 32 p.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék