Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    579 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 571-579

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Ceauşescu Nicolae: Beszéd a ialomiţa-megyei mezőgazdasági káderekkel tartott tanácskozáson. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 35 p.

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a KISZ IX. kongresszusán. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 24 p.

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a községi pártbizottsági titkárok és néptanácsi elnökök első országos konferenciáján. 1971 dec. 23. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 55 p.

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a külkereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos tárgyalásokon. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 43 p.

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanácsának plenáris ülésén. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 31 p.

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a művészeti és kulturális dolgozókkal tartott találkozón. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 24 p.

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a Román Kommunista Párt Bukarest municipiumi bizottságának bővített plenáris ülésén. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 36 p.

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának plenáris ülésén. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 55 p.

Ceauşescu Nicolae: Beszéd a Romániai Szakszervezetek Általános Szövetségének Kongresszusán. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 35 p.

Ceauşescu Nicolae: Beszéd az állami mezőgazdasági dolgozók országos tanácskozásának. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 56 p.

Ceauşescu Nicolae: Beszéd az egyetemi év megnyitásának szentelt nagygyűlésen. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 39 p.

Ceauşescu Nicolae: Beszéd az ipari fővállalatok és a többi fővállalati jogkörű egység vezetőinek munkatanácskozásán. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 32 p.

Ceauşescu Nicolae: Előadói beszéd a Német Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanács plenáris ülésén. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 27 p.

Ceauşescu Nicolae: Előadói beszéd az RKP programjáról az ideológiai tevékenység javítására az általános ismereti színvonal emelésére és a tömegek szocialista nevelésére valamint társadalmi viszonyaink a szocialista és kommunista etika és méltányosság elveire való alapozására. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 80 p.

Ceauşescu Nicolae: Javaslatok a politikai-ideológiai tevékenység, a párttagok, az összes dolgozók marxista-leninista nevelésének javítására. Előadói beszéd az ideológia a politikai és a kulturális nevelő tevékenység terén dolgozó pártaktívok munkatanácskozásán. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 88 p.

Ceauşescu Nicolae: A Román Kommunista Párt dicsőséges félévszázados évfordulóján. Előadói beszéd a fővárosi ünnepi gyűlésen. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 87 p.

Ceauşescu Nicolae: Románia a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom építése útján. Jelentések, beszédek, cikkek. 1970 július - 1971 május. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1971, 935 p.

Demeter János - Eisenburger Eduard - Lipatti Valentin: Sur la question nationale en Rumanie. Bucureşti: Editura Meridiane, 1972, 88 p.

Demeter János - Eisenburger Eduard - Lipatti Valentin: Zur nazionalen Frage in Rumänien. Übersetzung Eduard Eisenburger. Bukarest: Meridiane Verlag, 1972, 92 p.

Demeter János - Eisenburger Eduard - Lipatti Valentin: Rumaina y le problema nacional. Traducido por Roba Dumitru. Bucarest: Editura Meridiane, 1972, 96 p.

Demeter János - Eisenburger Eduard - Lipatti Valentin: Romania and the National Question. Translated by Dumitru Chiţoran. Bucharest: Editura Meridiane, 1972, 95 p.

Demeter János - Eisenburger Eduard - Lipatti Valentin: O nacional'nom voprose v Rumynii. Perevodcik: Dan Reutu. Buharest: Editura Meridiane, 1972, 96 p.

Apostol Pavel: Embertervezés 2000-re. Fordította: Dankanits László. (Korunk könyvek). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1972, 176 p., 4750 pld.

Az ideológiai és politikai nevelő tevékenység. A RKP dokumentumai. (Szöveggyűjtemény). Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1972, 239 p.

Intézkedési terv, azoknak a feladatoknak gyakorlati alkalmazásáról, amelyek Nicolae Ceauşescu elvtársnak a megyei pártbizottságok titkárai és a községi néptanácsok elnökei országos konferenciáján tartott beszédéből és a konferencia Határozataiból fakadnak. Sepsiszentgyörgy: A RKP Kovászna megyei Bizottság, 1972, 64 p.

Kallós Nicolae - Mare Călin: Ideológia és tudomány. Marxista-leninista előadások segédanyagok a RKP bel- és külpolitikájának tanulmányozásához. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1972, 104 p.

Kallós Nicolae - Mare Călin: Ideologie und Wissenschaft. Übersetzung: Hans Auner. Bukarest: Politische Verlag, 1972, 120 p.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos. A népek barátságért. (Testamentum). Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1972, 262 p., Intreprinderea Poligrafică 13 decembrie 1918, Bucureşti

A kommunista életmód és munka, a szocialista etika és méltányosság normáinak tervezetéből. Marosvásárhely: A RKP megyei Bizottságának propagandaosztálya, 1972, 16 p., Intreprinderea Poligrafică Tg.-Mureş

A kommunista erkölcs. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1972, 216 p., Intreprinderea Poligrafică 13 decembrie 1918, Bucureşti

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék