Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    76 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-76

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret. Kritikai tanulmány. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1979, (Intreprinderea Poligrafică) 264 p.,

Ardeleanu Ion - Anghel Maria - Clătici Olivia: Társadalom-politikai ismeretek. Tankönyv a X. osztály számára. Fordította: conf. Univ. Dr. Balázs Sándor, lector. Univ. Farkas Zoltán, prof. Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, 96 p. + 1 f.

Így tudom, így mondom. A régi falu melékezete. A fényképek Gazda József felvételei. A borítólapot G. Olosz Ella tervezte. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 372 p. + 40 mell., 10000 pld.

Venczel József: Az önismeret útján. Tanulmányok az erdélyi társadalomkutatás köréből. Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Imreh István. Lektorálta: Aluaş Ion, Gáll Ernő. Bucureşti: Kriterion Könyvkiadó, 1980, 192 p., 4000 pld.

Ardeleanu Ion - Anghel Maria - Clătici Olivia: Társadalmi-politikai ismeretek. Tankönyv a X. osztály számára. Fordította: dr. Balázs Sándor, Farkas Zoltán, Hadházi Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 96 p.

Tövissi L. - Isaie Maniu Al. - Antonescu C.: Statistică. Curs. Pentru Facultatea Economia Industriei, construcţilor, transporturilor. Pentru uzul studenţilor. Bucureşti: , 1981, 550 p., multigr.

Ardeleanu Ion - Anghel Maria - Clătici Olivia: Társadalom-politikai ismeretek. Tankönyv a X. osztály számára. Fordította: dr. Balázs Sándor, Farkas Zoltán, Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 100 p. + 1 f.

Népességrobbanás - Egyke. Válogatta, bevezetővel ellátta: Semlyén István. Fordította: Vallasekné Dáné Márta, Semlyén István. (Téka). Bucureşti: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 300 p., 15000 pld.

Probleme fundamentale ale statului şidreptului socialist român. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 375 p.

Ardeleanu Ion - Anghel Maria - Clătici Olivia: Társadalom-politikai ismeretek. Tankönyv az összes líceumok X. osztály számára. Fordította: dr. Balázs Sándor, Farkas Zoltán, Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 100 p.

Roth Endre: Shakespeare - szociológiai olvasatban. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1983, 324 p., 3500 pld.

Biji D. dr. - Tövissi I. dr. - Băjan A. dr.: Statistică teoretică. Curs pentru uzul studenţilor. Coordonator: prof. dr. E. Biji, prof. dr. L. Tövissi. Bucureşti: Academia de Studii Economice, 1983, V + 371 p., multigr.

Ardeleanu Ion - Anghel Maria - Clătici Olivia: Társadalmi-politikai ismeretek. Tankönyv a X. osztály számára. A szerzői kollektíva irányítói: dr. Iona Ardeleanu, egyetemi előadótanár, dr. Olivia Clătici, egyetemi tanár. Magyarra fordította: dr. Balázs Sándor, Farkas Zoltán, Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1984, 104 p.

Pászka Imre: Struktúrák és közösségek. (Forrás). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 108 p., 3000 pld.

Változó világ - 1984. Városkutatás. Szerkesztette: Egyed Péter. / Tóthfalvi Zoltán, Pillich László, Vetési László , Vincze Zoltán, Keszi-Harmath Sándor, Létay László, Vécsei Károly, Várhegyi Júlia, Vofkori László, Bodó Barna, Molnár H. Lajos tanulmányai. /. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984, 264 p., 3900 pld.

Névsorolvasás. Riportok mai (romániai) fiatalokról. A román szerzők írásait Dániel István fordította. Fedőlap: Feleki Károly. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1985, 256 p.

Pillich László: Városom évgyűrűi. A borítólapot és a kötet képeit Feleki Károly készítette. Bucureşti: Kriterion Könyvkiadó, 1985, 128 p. + 16 mell., 2000 pld.

Biji E. - prof. dr. Tövissi L. - Băjan A.: Statistică teoretică. Pentru uzul studenţilor. Coordonatori: prof. dr. E. Biji, prof. dr. L. Tövissi. Bucureşti: Academia de Studii Economice, 1985, V + 737 p., multigr.

Ardeleani Ion - Anghel Maria - Clătici Olivia: Társadalom-politikai ismeretek. Tankönyv a X. osztály számára. Fordította: dr. Balázs Sándor, Farkas Zoltán, dr. Sztrányicki Gábor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1985, 100 p. + 1 f.

Dumitru Radu: Beszélgetés a fiatalokkal. Tématerv. (Kulturáli-Tudományos Ismeretterjesztő Tanács). Bukarest: Művelődés és Művészetügyi állami Bizottság, Ismeretterjesztő tanács, 1968, (Intreprinderea Poligrafică, Crişana Oradea) 16 lap, 750 pld.,

A közvélemény szerepe társadalmunkban. Bukarest: A Román Népöztársaság Országos Nőtanácsa, 1968, (Atel. Grafice nr 4. ) 15 lap, 3000 pld.,

Popescu Tudor R. - Brudariu Dan: A felnőttkor küszöbén. (Fiataloknak a nagykorúságról.). Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1968, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 296 lap, 2000 pld.,

Isaic-Maniu Alexandru - Tövissi Ludovic - Vasilescu Fl.: Caiet de studii şi lucrări aplicative la statistică. Pentru facultatea de Economie a Industriei construcţiilor şi Transporturilor. Bucureşti: Academia de Studii Economice, 1986, 350 p.

Komjátszegi Sándor: Tudat és valóság. (Századunk). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1986, 96 p., 4000 pld.

Rab Ştefan: Eficienţa activităţii politico-ideologică de formare şi dezvoltare a conştiinţei socialiste. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti: Academia de Partid pentru Învăţământ Social-Politic, 1986, 23 p., multigr.

Tövissi Ludovic - Isaic-Maniu Alexandru: Statistică. Curs pentru studenţii facultăţii de economia industriilor, construcţiilor şi transporturilor. Bucureşti: Academia de Studii Economice, 1986, XV + 523 p.

A család a szocialista államban. A családjogi törvénykönyv. Városi és falusi tanfolyamok részére. Bukarest: Kiadja a Román Népköztárasaág Országos Nőtanácsa, 1960, (Atel.Grafice nr. 4 ) 18 lap,

Egy évi eredményes munka. 1959-1960. Bukarest: A Központi statisztikai Igazgatóság közleménye a Román Népköztársaság 1960 évi állami tervének teljesítéséről, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 20 lap + 6 f. graf.,

Kiteljesítjük a szocialista építést. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 120 lap cu ilustr., 1600 pld.,

Bálványos váralján tegnap és ma. Szerkesztette: Ungur Aurel és Pirău Ion. Kolozsvár: Kiadja a Román Munkáspárt Tartományi Bizottsága, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 16 lap,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék