Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    Jancsik Pál: 27 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Radlov N.: Mulatságos történetek. Oroszból fordította: Jancsik Pál. 2 kiadás. Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1970, 48 p., 10000 pld.

Szabó Lőrinc: Legszebb versei. Válogatta és a bevezetőt írta: Jancsik Pál. Bukarest: Albatros Könyvkiadó, 1971, 203 p., 3600 pld.

Juhász Gyula: Emberi hitvallás. Válogatott versek. Válogatta, az előszót, a jegyzetek és az időrendi mutatót összeállította: Jancsik Pál. (Tanulók Könyvtára). Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1975, 300 p., 8700 pld.

Vinea Ion: Sóhajok paradicsoma. Novellák, elbeszélések. Fordította: Jancsik Pál. A fedőlapot tervezte: Bardócz Lajos. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1975, 200 p., 1700 pld.

Jancsik Pál: Verőfényben. Gyermekversek. Illusztrálta Soó Zöld Margit. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976, 64 p., 10000 pld.

Alexandru Ioan: Legszebb versei. Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta: Jancsik Pál. A költő arcképét Paul Gherasim rajzolta. Bukarest: Albatrosz Könyvkiadó, 1976, 128 p., 800 pld.

Jancsik Pál: Szavak, szemek. Versek. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979, 96 p., 1750 pld.

Eminescu Mihail: Mesék. Fordította: Fényi István, Franyó Zoltán, Jancsik Pál, Jékely Zoltán, Nagy Géza. Bevezetőt írta: George Munteanu. A fedőlapot és a rajzokat készítette: Elena Boariu. (Minden gyermek könyve 5.) II kiadás. Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1980, 176 p.

Nyitva van az arany-kapu. Versek, mesék, játékok óvodásoknak. Gyűjtemény a magyar tannnyelvű óvodák és tagozatok számára. Összeállította: Bocz Irma, Jancsik Pál, Selmeczi Marcella, Farkas János. A szerzői munkaközösség irányítója Péterffy Emilia. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 268 p.

Căptariu Alexandru: Versek. Fordította: Franyó Zoltán, Jancsik Pál, Kerekes György. Borító: Kalab Ferenc. Bukarest: Eminescu Könyvkiadás, 1985, 111 p.

Jancsik Pál: Fűszálon csillag. Versek. A borítólap Plugor Sándor munkája. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1968, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 119 lap, 700 + 90 + 10 pld.,

Jancsik Pál: Álommadár. Versek. A borító Mózes Finta Edit munkája. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1986, 56 p., 2500 pld.

Eminescu Mihai: Mesék. Fordította: Fényi István, Franyó Zoltán, Jancsik Pál. A bevezetőt írta: George Munteanu. Fordította: Nagy Géza. Fedőlap és illusztrációk Elena Boariu Opriş. Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1986, 172 p. + 1 f.pl., Intreprienderea Crişana, Oradea

Laptyev A.: Tréfás képek. Írta és rajzolta: A.Laptyev. Fordította: Jancsik Pál. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 18 lap cu ilustr., 4100 pld.,

Tollas Julia - Jancsik Pál -: Micul Ioşca.Versuri. Traducere din limba maghiară de Ion Brad. Ilustraţii: Tollas Julia. Bucureşti: Editura tineretului, 1960, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii Stalin) 20 lap cu ilustr., 25210 pld.,

Tollas Julia - Jancsik Pál -: Cît e ceasul? Versuri de I. Someşeanu. Bucureşti: Editura tineretului, 1960, (Intreprinderea Poligrafică, nr. 4) 24 lap cu ilustr., + 1 f. Pl., 25120 pld.,

Jancsik Pál: Versek. Kicsi Jóska. Tollas Júlia rajzaival. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1961, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii Stalin) 20 lap cu tab., 6120 pld.,

Radlov N.: Multaságos történetek. Fordította: Jancsik Pál. Az illusztrációkat készítette: M. Eikman. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1961, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii Stalin) 46 lap cu ilustr., 7120 pld.,

Rosenzweig D.: A párizsi kommün. Fordította: Hegedűs Sándor. Az előszót írta: Dumitru Almaş. A francia költők verseit Jancsik Pál költötte át. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 448 lap cu ilustr. şi facs. + 1 f. pl.,

Szivárvány. Gyermekversek. Jancsik Pál, Lászlóffy Aladár, Szilágyi Domokos versei. Az illusztrációkat Deák Ferenc rajzolta. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1961, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 184 lap cu ilustr., 2500 + 1540 pld.,

Beniuc Mihai: Legszebb versei. A bevezetőt Szemlér Ferenc írta. A kötetet fordítói: Franyó Zoltán, Jancsik Pál, Jékely Zoltán. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 120 lap cu postr.,

Jancsik Pál: Szomjas tenger. Versek. Az előszót ítra Kiss Jenő. Bukarest: Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 112 lap, 600 + 100 pld.,

Cassian Nina: Tarka Album. Veress Zoltán és Jancsik Pál fordítása. Illusztrálta: Tiberiu Nicorescu. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1963, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 80 lap, 6000 + 140 pld.,

Csukovszkij Kornej Ivanovics: Jajdefáj Doktor. Fordította: Jancsik Pál. Illusztrálta: György Mihály. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1964, (Combinatul Poligrafic, Casa Scânteii Stalin) 32 lap,

Jancsik Pál: Tavaszi tánc. Versek gyermekek. A rajzok és a borító Plugor Sándor munkája. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1965, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 87 lap cu ilustr., 2000 + 100 + 1000 + 60 pld.,

Hej zöld levél. Román népdalok. Válogatta Ion Dodu Bălan. Szerkesztette és a bevezetőt írta Faragó József. A kötet fordítói: Fényi István, Jancsik Pál, Kányádi Sándor. A rajzok és a borító Deék Ferenc munkája. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1966, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 248 lap, 4000 + 80 pld.,

Banuş Maria: Legszebb versei. Előszó: Szilágyi Júlia. Fordítás: Bácski György, Bölöni Sándor, Jancsik Pál. Arckép Florica Cordescu munkája. Bukarest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1966, (Intreprinderea Poligrafică, Cluj) 162 lap, 1000 + 140 pld.,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék