Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    Editura Muzicală /a Uniunii compozitorilor din RPR/: 29 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Passuth László: Madrigal. Povestea vieţii lui Carlo Gesualdo. Traducere de Alexandru Molnar. Coperta: Valeria Munteanu. Bucureşti: Editura Muzicală, 1970, 588 p., Intreprinderea Poligrafică Banat

Szántó György: Stradivari. Traducere şi prefaţă de Gheorghe Sbârcea. Bucureşti: Editura Muzicală, 1970, 447 p., Intreprinderea Poligrafică Banat

Füredi Ladislau - Vulpe Damian: Telemann. Monografie. Coperta de Vasile Socoliuc. Bucureşti: Editura Muzicală, 1971, 184 p. + 2 f. ilustr., Intreprinderea Poligrafică Banat, Timişoara

Szabó Csaba: Egyszerű énekek. Kórusművek. Szerelmi dalok. Katonanóták. Menyasszony-táncoltató. Házas-ének. Kétnyelvű kiadás. A dalok szövegét Valeriu Covătaru fordította románra. Bucureşti: Editura Muzicală, 1974, 22 p.

Béla Bartók şi muzica românească. Ediţie îngrijită şi prefaţă de Francisc László. Bucureşti: Editura Muzicală, 1976, 248 p. cu portr., fasc şi m. Muz.

Terényi Ede: 5 madrigrali pe versuri de József Attila şi Balassi Bálint. - Öt madrigál József Attila és Balassi Bálint verseivel. Románra fordította: Anna Voileanu-Nicoară, Adrian Pop. Bucureşti: Editura Muzicală, 1977,

Cântarea României - Megéneklünk Románia. Vegyeskari és a capella kórusmű. Bucureşti: Editura Muzicală, 1977, 60 p.

Cîntece patriotice şi revoluţionare. Kétnyelvű szöveggel. Bucureşti: Editura Muzicală, 1978, 204 p., 19000 pld.

Csíky Boldizsár: Négy vázlat vonósokra. Kétnyelvű szöveggel. Partitura. Bucureşti: Editura Muzicală, 1978, 16 p., 265 pld.

Szabó Csaba: Öt dal Dsida Jenő verseire, szoprán szólóra és zenekarra. Román változat: Valeria Covătaru. Bucureşti: Editura Muzicală, 1978, 78 p., 230 pld.

Liszt Franz: Pagini romantice. Traducere din limba franceză. De Adriana Ştefănescu, Mitu şi Radu Gabriel Pîrvu. Bucureşti: Editura Muzicală, 1985, 336 p. + 4 f.pl., Intreperinderea Informaţia

Passuth László: Muzicantul ducelui de Mantua. / A montovai herceg muzsikusa. / Traducere de Alexandru Molnár. Cu o prefaţă de George Sbârcea. Bucureşti: Editura muzicală, 1968, (Intreprinderea Poligrafică, Banat Timişoara) 543 lap, 35120 pld.,

Oláh Tiberiu: Cantată - Kantáta. Női karra. Bucureşti: Editura Muzicală, 1960, (Lit. Şi Tipografia.) 33 lap, litogr., 219 pld.,

Visky Edith: Manual de educaţie muzicală pentru clasa a II-a şcolilor de muzică. Bucureşti: Editura Muzicală, 1961, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 239 lap cu n. muz. şi fig., 3645 pld.,

Hegyesi Zoltán: Vioara şi constructorii ei. Coperta de Crista Müller. Uniunea compozitorilor din RPR. Bucureşti: Editura Muzicală, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti)

Jodál Gábor: Coruri pentru versuri de poeţi contemporani. - Kórusok jelenkori költők verseire. Cor mixt. - Vegyeskarra. Bucureşti: Editura Muzicală, 1962, (Intreprinderea Poligrafică,13 Decembrie 1918, Bucureşti) 36 lap cu lit., zip.,

Szabolcsi Bence: Béla Bartók. Viaţa şi opera. Versiune în limba română de Zeno Vancea. Bucureşti: Editura Muzicală a Uniunii compozitorilor din RPR, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, Craiova) 135 lap cu ilustr., portr. şi facs.,

Visky Edith: Manual de educaţie muzicală pentru clasa a II-a şcolilor de muzică. Bucureşti: Editura muzicală, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, nr. 2 .) 239 lap cu ilustr. şi n. muz.,

Cîntece de masă - Tömegdalok. Bucureşti: Editura Muzicală, 1962, (Intreprinderea Poligrafică, nr. 4) 64 lap,

Cîntecul tractoristei - Dal a traktoristalányról. Cor mixt cu acompaniament de pian. Muzica de Téger Eugen zenéje. Versurile de Ion Socol şi Sziklai Jenő versei. Bucureşti: Editura Muzicală, 1962, (Lit. Şi Tipografia.) 6 lap,

Zoltán Aladár: Dansuri din Corund Partitură. Bucureşti: Editura muzicale, 1963, (Lit. şi Tipografia.) 99 lap, 223 pld.,

Szabó Csaba: Cvartetul tinereţii. Pentru vioară I, vioară II, violă, violoncel. Stime şi partirură. Bucureşti: Editura muzicale, 1964, (Lit. Şi Tipografia.) 80 lap ,

Oláh Tibor: Sonatină pentru violină şi pian. Bucureşti: Editura muzicală, 1965, (Lit. tip. Editurii muzicale) 18 lap + 7 violino,

Füredi Ladislau: Hugo Wolf. Bucureşti: Editura muzicală, 1966, (Intreprinderea Poligrafică, Banat Timişoara) 140 lap, 4120 pld.,

Hubbes Walter: Coruri pentru copii. Gyermekkórus. Versiunea română de George Sbărcea. Bucureşti: Editura muzicală, 1966, 35 lap, 773 pld,

Jodál Gábor: Sonatina pentru pian. (părţile II. şi III.) - "Megérik a szőlő" - "Se coc strugurii". Bucureşti: Editura muzicală al Uniunii Compozitorilor, 1966, 5 lap,

Oláh Tiberiu: Columna infinită. Omagiul lui Brâncuşi. Partitură. Bucureşti: Editura muzicală, 1966, (Lit. tip. Editurii muzicale) 44 lap, 263 pld.,

Téger Eugen: Chemarea. Versurile de Constantin Cîrjan. Coperta de Eugen Taru. Bucureşti: Editura Muzicală a Uniunii compozitorilor din RPR, 1966, 6 lap,

Zoltán Aladár: Cinci cîntece lirice pentru tenor şi orchestră. Öt lírai dal tenor zenekari kísérettel. Partitura. Bucureşti: Editura muzicală, 1967, (Lit. tip. Editurii muzicale) 86 lap, 1723 lap,

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék