Réthy Andor - Újvári Mária - Váczy Kálmánné
Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
    év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  kiadó a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v  
  szakcsoportok  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    1982: 398 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 391-398

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Fizika. Tankönyv a VI. osztály számára. Fordította: Hitter Ibolya, Daróczi Szabó Árpád. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 136 p. + 1 f. pl. Color

Florea Carmen - Takács Francisc Andrei Tiberiu: Îndrumător de proiectare pentru "Organe de maşini". Pentru uzul studenţilor Facultăţii de mine. Petroşani: Institutul de Mine, 1982, 336 p., multigr.

Fodor Sándor: Csipike az óriástörpe. Mesék. Rajzok: Rusz Livia. Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1982, 120 p.

Fodor Sándor: Képeslapok az óperencián innen és túlról. Útijegyzetek. Védőborító: I. Feszt László. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1982, 168 p.

Anyám és én. Versek, novellák, regényrészletek az anyáról. Összeállította, előszóval és jegyzetekkel ellátta Csire Gabriella. Fedőlap: P. Miklóssy Mária. Bukarest: Ion Creangă Könyvkiadó, 1982, 399 p.

Furdek Mátyás - Péter György: Korszerűség, hatékonyság Románia szocialista mezőgazdaságában: mezőgazdaságunk fejlesztésének időszerű gazdasági kérdései. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1982, 340 p., Intreperinderea Cluj

Gábos Zoltán: Az elméleti fizika alapjai. Szaklektor: Bányai László. A fedőlapot Feleki Károly készítette. Rajzok: Dezső Éva. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1982, 320 p.

Gál Éva Emese: Ajándékgömb. Versek. A borítólapon Burján G. Emil Évszakok című térplasztikája. (Forrás). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 192 p., 2000 pld.

Gall Ioan I. - Enescu Simina Elena: Dinţii noştri. Ministerul Sănătăţii. Institutul de Igienă şi Sănătate publică. Comitetul de Cruce Roşie, Sector Sănătate. Bucureşti: Editura medicală, 1982, 63 p.

Gall Ioan I.: Cerinţele educaţiei santiare în stomatologie. Material metodic. Bucureşti: Editura medicală, 1982, 48 p.

Gal Iosif: Contribuţii la perfecţionarea de împuşcare în minele de miniereuri în vederea ridicării eficienţei lucrărilor de perforare - împuşcare. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti: Institutul de Mine, 1982, 16 p.

Gaspar Marin - Tótharsányi Alex.: Limba română. Manual pentru clasa a VIII-a. Şcoli şi secţii cu limbile de predare ale naţionalităţilor conlocuitoare. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 336 p. + 2 f. pl.

Gazda József: Nagy Albert. Képzőművészeti monográfia. A borítólapon: Tél I. A felvételeket Barta Lajos, Kovács László, Szabó Tamás és Nagy Ernő készítette. A művek jegyzékét Nagy Ernő állította össze. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 102 p. + 62 mell., 4000 pld.

Georgian Lucia - Neagu Vasilică - Nuţu Const.: A középkor története. Tankönyv a VI. osztály számára. Fordította: Cselényi Béla, Hadházi Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 224 p. + 8 f. pl.

Georgescu Paul: Penaru doctor. Regény. Fordította: Papp Ferenc. Az utószót Bíró Béla írta. Az eredetivel egybevetette: Ferencz László. (Román írók). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 224 p., 10000 pld.

Arany János brevárium. Összeállította: Kozma Dezső. A fedőlap Horváth Györgyi munkája. Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1982, 264 p.

Gheorghiu Conrelia - Panait Claudia: Kémia. Tankönyv a VIII. osztály számára. Fordította: dr. Mánok Ferenc, dr. Vargha Jenő. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 256 p. + 1 f. pl.

Gheorghiu Conrelia - Panait Claudia: Kémia. Tankönyv a VII. osztály számára. Fordította: dr. Mánok Ferenc, dr. Vargha Jenő, dr. Várhelyi Csaba. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 200 p.

Gherbanovschi N. - Prodan Maria - Lévai Ştefan: Fizika. Tankönyva XI. osztály számára. Fordította: Bossányi Béla, Szász V. Tivadar, Daróczi Szabó Árpád. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 200 p. + 1 f.pl.

Ghinea Lucian - Pal Gh.: Microbul - un gigant. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 1982, 127 p.

Gittai István: Mozgóképek egy idegháborúból. Versek. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1982, 88 p., 2000 pld.

Glück Eugen - Roz Alex.: Arad. Ghid de oraş. Coperta: Const. Prohib. Schiţe hărţi: Alex. Roz. Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1982, 144 p. + 18 f. pl. + 1 f. pl.

Gussi Gh. - Stănăşilă O. - Stoica I.: Matematika. Tankönyv a XI. osztály számára. A matematikai analízis elemei. Fordította: conf. univ. dr. Balázs Márton, conf. univ. dr. Virág Imre. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 255 p.

Guttman Gabriela - Kovácsné Gábor Aranka - Márkos Albert - Maxim Éva: Ének - Zene. Tankönyv az V. és VI. osztály számára. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 254 p.

Gyurcsik Margareta: La littérature française du Moyen Âge et de la Renaissance. Thèmes de seminaire. Choix de textes, plans d'analyse, sujets de débat, commentaires critiques. Pentru uzul studenţilor. Timişoara: Universitatea din Timişoara, 1982, 120 p., sokszorírott

Gyurcsik Margareta - Ghiţă Elena: Manual de limba franceză. Curs practic pentru anul II., specialitatea A şi B. Ediţia a 2-a. Pentru uzul studenţilor. Timişoara: Tipografia Universităţii din Timişoara, 1982, 182 p. + 1 f. pl.

Ardeleanu Ion - Anghel Maria - Clătici Olivia: Társadalom-politikai ismeretek. Tankönyv a X. osztály számára. Fordította: dr. Balázs Sándor, Farkas Zoltán, Hadházy Jolán. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 100 p. + 1 f.

Gyurkó István: Állattan. II rész. Gerincesek. Kolozsvár-Napoca: Universitatea "Babeş-Bolyai", 1982, 571 p., 2. kötet

Gyurkó István: Állattani gyakorlatok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár-Napoca: Universitatea "Babeş-Bolyai", 1982, 305 p., multigr.

Ha folyóvíz volnék. Magyar népköltészeti antológia. Válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta: Olosz Katalin. Sorozatborító: Cseh Gusztáv. (Tanulók könyvtára). Kolozsvár-Napoca: Dacia Könyvkiadó, 1982, 480 p.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar idõszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetérõl 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzõk, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék